Den 10 mars presenterades vid fabriken den färdiga prototypen på kommande nya Shinkansen N700S eller Shinkansen Supreme för pressen (där S:et står för det engelska lånordet 'supuriimu' スプリーム) och meningen är alltså att man ska associera till det allra bästa i tågteknologi. :o

Det nya koncepttåget kommer nu den 30 mars att börja testas på höghastighetsspåren för att vara färdig för skarp drift år 2020 lagom till de olympiska sommarspelen i Tokyo detta år. De nya Supreme-tågsätten kommer att sättas in först på linjen mellan Tokyo och Shin-Osaka men senare även på San'yō Shinkansen.

Första prototypsättet av N700S består av 16 delar men genom en ny typ av standardiserad konstruktion av mellanvagnarna kan man lätt konfigurera Supreme-tågen även i sätt med 12 respektive 8 vagnar. Tågen uppges bli tystare, lättare och mer miljövänliga. 👍(Bilden med benäget tillstånd från JR Central)
---
「猿も木から落ちる」
(saru mo ki kara ochiru)
"Even monkeys fall from trees"