I morse hände det igen. Ett tågsätt av den privata operatören Westbahn havererade vid växling, denna gång på Salzburgs rangerbangård. Ingen skadades, men fordonen ställde till det ganska rejält genom att blockera både södergående spår för persontrafik. (Det andra och tredje från höger på den andra bilden.)

Länk på utrikiska