Som rubriken lyder. Finns det någon mer info om hur det gått med upphandlingen av Krösa Nord? Som jag förstod det så har Transdev överklagat att Tågkompaniet skulle få ta över trafiken. När är det start för det nya avtalet?