Järnväg eller spårväg eller både och?
Hur många gånger har du undrat över varför du intresserar dig för spårburet, varför du spårat in på järn- eller spårväg, eller både och.
Björn Stråhle har lovat att komma för att ge sitt svar på frågan.
Björns kvalifikationer i ämnet omfattar egna funderingar, många intressanta bilder, flera av dem rökfyllda, samt självklara medlemskap i både SJK och SSS sedan 1965.
Välkomna för att se och lyssna!
Och för att njuta av Jannes goda mackor!