Barcelona Estació de França
Närmare än så här kom jag inte utan biljett.