Nästa tisdag har jag annat för mig, men ztenlund har lovat att sköta tisdagsbilderna då.