Ett av Sveriges största järnvägsbyggen just nu har kommit halvvägs. I december 2025 ska Planskildhet Olskroken vara klar.

https://jarnvagar.nu/komplicerat-jarnvagsbygge-i-vast/