Namn:  DJI_0326.jpg
Visningar: 1021
Storlek:  476,2 KB
Järnvägsbro över gamla ersbodavägen under uppförande.
Vid horisonten syns Dovamyra deponi och kraftvärmeverk.

Namn:  DJI_0316.00_00_56_14.Still001.jpg
Visningar: 1025
Storlek:  681,0 KB
Bortanför den röda bron kommer Norrbotniabanan in i en 1,6 km lång tunnel mot Umeå godsbangård.

https://www.google.com/maps/place/63.871401,20.324165