I Molnby på Roslagsbanan fanns tidigare en för mig okänd typ av plåtstins. Jag tror ej att den finns kvar. Finns denna typ kvar någonstans?