SJK Västerbotten
SMoK resa från Bastuträsk till Skelleftehamn övre
4 Augusti 2021
SMoK, Svenska Motorvagnsklubben är en svensk ideell förening, som grundades 1978 och som vårdar äldre järnvägsfordon. Svenska Motorvagnsklubben har tidigare haft sina fordon i lokstall i Falköping, men håller sedan 2016-2017 till i Lokstallet i Alvesta.
SMoK kommer att åka en sväng till Skellefteå övre från Bastuträsk ToR, det kommer att finnas möjligheter att åka med den turen...400:- ToR anmälan till mig, belopp swischas till 0706-273006, Kim Bengtsson SJK (Svenska Järnvägsklubben, Västerbotten). Ange namn och antal resande i swischen.
Avgångstid Bastuträsk är 11:00, på plats för resande senast 10:30, återkomst 14:43
Resande via SJK från Bastuträsk samlas vid samhällsrummet SENAST 10:30