God Förmiddag!!
Hur förlöper banarbetet Jönköping-Nässjö?
Vart pågår arbetet och vad görs?