Något diffust men ändå tycks det äntligen bli en förbindelse till Sudan.
Vad som uppenbarligen planeras är den bit i Egypten som fattas ner till Wadi Halfa som ligger i Sudan nära egyptiska gränsen. Egypten har normalspår men från Wadi Halfa är det meterspår och inget sägs om någon konvertering . Ner till Sydsudan som nämns finns en gren av Sudans meterspår men i totalt förfall och ur trafik sedan många år . Sydsudan har också nämnts som en tänkbar gren av den planerade normalspårsbanan Nairobi- Uganda (banan Mombasa-Nairobi redan färdig.). Under byggnad är också ett normalspår från Dar es Salaam norrut och det kan i en framtid förlängas till Kenya och då har vi faktiskt Cecil Rhodes Kap-Kairo järnväg. Cecil Rhodes hade f.ö egentligen inte tänkt en genomgående järnväg men väl en genomgående förbindelse
Kap-Kairo delvis med ångbåtar på floder och sjöar.
https://www.arabnews.com/node/1875341/middle-east
Och uppenbart tänker man sig också en gren till Benghazi,Libyen från Egypten.