Är du intresserad av järnvägens historia och betydelse för samhället och dess utveckling kan nedanstående radioprogram vara av intresse.

https://sverigesradio.se/avsnitt/1725662