...eller för 6575 dagar sedan, i en spårvagnsverkstad nära mej, kunde man se dessa gamla vagnar.


S47 110, under återuppbyggnad till släpvagn. Foto 2003-06-11 20:41:17, Leif D.


M51 56 är inne för smärre underhåll. I förgrunden syns ett antal Düwagboggier. Foto 2003-06-11 20:41:41, Leif D.