Kan idag meddela att samtliga sex Y2 hos KLT har varit i trafik och kört minst en avgång under dagen.

Y2 1379: 8556-8589-8590-8593-8594
Y2 1380: 8550-8555
Y2 1381: 8553
Y2 1382: 8581-8582-8585-8586-8561-8564
Y2 1383: 8552-8557-8560-8565
Y2 1384: 8551-8554-8559-8562-8567