Sommaren på Roslagsbanan är sig lik, inställd tågtrafik på någon av bandelarna. Så även i år och i sommar är det Kårstatågen som drabbas.
Kårstatågen stängs av mellan Täby Kyrkby och Kårsta 25 juni till 16 oktober.
<mellan Lindholmen ock Kårsta stängs av 17 oktober till 11 december. Bussar
ersätter och 25-26 juni går tågen bara till Visinge. 24-28juli stängs hela nätet
ner. Man skall då byta växlar på Östra och uppgradera kontaktledningen. Vad
skall man då göra. Man gör klart dubbelspåret mellan Kyrkbyn och Kragstalund
Man skall markförstärka, gång- och cykelbanan skall färdigställas och övergångar skall säkras. Mellan Vallentuna och Kårsta skall man markförstärka,
övergångar skall byggas om och göras säkrare. Signalsystemet och kontakt-
ledningen dateras upp. Vid Kårsta skall banan förlängas så att man kan ställa
upp ett tågsätt. Stationsområdet piffas upp. Vid Frösunda rivs plattformen och ersätts av en mittplattform. Det har talats om ett mötesspår här.