Svenska Motorvagnsklubben ordnar i sommar en resa till Norrland, med Haparanda, Malmbanan och Inlandsbanan som huvudmål.

Det finns fortfarande några platser kvar för den som är hugad att resa, antingen hela eller delar av resan.
Vi kör enligt principen < 50% beläggning i tåget pga pandemin.

För mer information, se https://smok.nu/resor/stora-norrland...med-malmbanan/

Sista anmälningsdagen är 15 juni (pga hotellbokningarna).

SMoK