Lund. 2007.
En gång i tiden hade den svenska järnvägen rabatter på plattformarna. Numera är de förflyttade till spårområdet.
Bobo - sätt inte kaffet i halsen.