Återbruk från föreningssida:

*****

Inget särskilt. Bara ett möte av många.

SRJmf var av Uppsala Vatten kallat till möte klockan 8 i morse. Samling vid "Skölsta anhalt". Ärendet denna gång var diskussion om risk för grundvattensänkning i samband med schakt för kommande VA-ledningar. Dock inga arbeten i (fysiskt) farlig närhet till spåren denna gång, vilket däremot är aktuellt på andra platser i Skölsta. Förutsättningar och villkor för just de arbetena är dock utklarade för snart ett år sedan.

Parterna gick nu i morgonsolen och tittade på lägena för de kommande planerade arbetena. Efter en stunds diskussion var vi överens om förberedelser och kontroller. Eftersom arbetena planeras att utföras i januari-mars 2022 så finns rådrum före ULJ:s säsongsinledning för eventuella reparationer ifall skador skulle visa sig i spåret pga schaktarbetena. Jag bedömer dock att under hyfsat normala grundvattenförhållanden är risken för påverkan av järnvägen liten.

Minnesanteckningar skall utväxlas mellan parterna.

Under återpromenaden diskuterades blommande trädslag, ffa rönn och vitoxel vilka just nu står i högblomning uti Vaksala härad, till vilket Skölsta kyrkby hör.

Mötet avslutades under parternas utväxling av sedvanliga hövligheter såsom tillönskningar om trevlig sommar och dito midsommar.

FHM-lucka iakttogs under såväl sammanträde som förflyttningar.

Vid pennan

/Bobo L