Sedan vintern förra året har jag märkt att loktågen som SJ kör inte passerar Södertälje syd överhuvudtaget i princip, förutom ett nattåg dagligen mot Malmö. Dom senaste veckorna har jag sett SJ InterCity tåg som loktåg ifrån Karlstad mot Stockholm ett par gånger men annars är loktågen som passerar Södertälje syd bara FlixTrain och Snälltåget.

Varför är det inga SJ loktåg på Grödingebanan? När MTR börjar köra Mälartågen, kommer SJ börja köra några loktåg i Mälardalen i egen trafik? Hur kommer det sig att X55 trafikerar Stockholm - Karlstad som SJ InterCity tåg? X55 är ett Snabbtåg?