Det är inte lätt att svara på när ångloken avskaffades. Skall man till exempel räkna den första provkörningen med ellok som början till avveckling av ånglok?
Jag kom på en enklare fråga: När tog elloken över vid SJ, räknat i transportarbete?
Svaret går att hitta i boken Det bevingade hjulets folk del II 1925-1949. Där finns ett avsnitt om statsbaneelektrifieringen. På sidan 349 finns ett diagram över "Relation mellan ång- och elektrodrift i bruttotonkm vid SJ under åren 1915-1948". I diagrammet kan man utläsa att under år 1933 började elloken köra mer bruttotonkilometer än ångloken.