Utredningen om Ishavsbanan klar. Bansträckningen till Kirkenes utreds närmare.

Pressmeddelande finska Kommunikationsministeriet:

https://www.lvm.fi/sv/-/utredningen-...narmare-968083Utredningar och rapport finns på finska Trafikverkets webbsidan på finska och engelska:

https://www.liikennevirasto.fi/-/sel...n#.WqKjoWZDyL5


Rapport på engelska. Finnish Transport Agency.:Arctic Ocean Railway report:

https://julkaisut.liikennevirasto.fi...report_web.pdf

Norconsult: Arctic Railway Report:

https://julkaisut.liikennevirasto.fi...ailway_web.pdf

Karta alternativa bansträckningarna:

https://julkaisut.liikennevirasto.fi...oehdot_web.pdf