Även för på dagen 13 år sedan var snö på marken. En Linx-målad X2 gör tjänst på Västkustbanan. Två månader tidigare hade Linx lagt ner verksamheten och SJ tagit över Göteborg-Malmö-Köpenhamn. Men fordonen rullade kvar i sin Linx-färgsättning och också -inredning.


X2NK 2042 med tåg 491 i Kungsbacka 2005-03-09.