Hej! Här en kort presentation av SJ Post- och Resgodsvagn 3181 som ingår i nya Postvagnens logotyp.
Mittdelen är som synes själva postdelen med lanternintak och mot vagnens ändar var det resgodsavdelning.