Xtågets fordonspark kommer att förstärkas med ett reservfordon i form av en X11. Varifrån framgår ej men det ligger nära till hands att det rör sig om en av Transitios två "låne-X11". Reservfordonet förväntas vara på plats under april. Hyreskostnaden täcks i princip av minskade kostnader för inhyrda bussar.

Det tycks nu därtill vara klart att Region Gävleborg vill hyra 4 av de 6 Reginor som om några år kommer att frigöras från Upptåget. Tidigare har det talats om intresse för alternativt 2 eller 4. Hur många det i slutändan blir återstår dock att se. Det finns ytterligare två intressenter varav Norrtåg torde vara den ena.