I dag för sex år sedan såg Marit och jag SEPTA:s depå Collowhill depot i Philadelphia. SEPTA står för Southeastern Pennsylvania Transportation Authority, alltså vad vi i Sverige skulle kalla en RKTM. Marit tog bilden: