För två år sedan idag. Växling pågår på hamnspåren till containerhamnen i Haifa, men växlingssättet är inne på bangården och vänder. Tankcontainrarna verkar innehålla Brom, ett grundämne som utvinns ur Döda havet.

Israel Railways lok 125 är ett G12 lok från EMD. 23 lok köptes mellan 1954 och 1962, och fyra likadana togs som krigsbyte från Egyptiska Statsjärnvägen under sexdagarskriget 1967.