Jordanien består till stor del av öken, och där var jag för två år sedan idag. Det går järnväg genom nästan hela landet från gränsen mot Syrien i norr till Akaba (Aqaba) i söder. Järnvägen är smalspårig (1050 mm spårvidd) och drivs av två separata förvaltningar, men båda är mer eller mindre utan trafik.

Norra delen Syriska gränsen - Amman - Abaid ägs och drivs av Hedjaz Jordan Railway. Fram till inbördeskriget i Syrien gick person- och godstrafik norrut från Amman, medan trafiken på sträckan söder om Amman dött ut redan tidigare. Viss sporadisk turisttrafik körs från Amman till Al-Jiza i förorterna, främst för skolklasser och liknande, och på stationen i Amman finns ett järnvägsmuseum. I övrigt drivs ingen trafik, men järnvägen är inte nedlagd utan många stationer mm. är bemannade...

Södra delen Abaid - Ma'an - Batn Al-Goul - Akaba drivs av Aqaba Railway (som bildades 1979) är moderniserad, och har till för några år sedan transporterat Fosfat till hamnen i Akaba. Sträckan norr om Batn Al-Goul arrenderas av Hedjaz Jordan Railway (som äger banan), medan sträckan från Batn Al-Goul till hamnen i Akaba som byggdes 1975 för fosfattrafiken även ägs av Aqaba Railway. Kring 2015 upphörde trafiken från de norra gruvorna och bara trafiken Hedjas - Akaba återstod, i stort sett den nybyggda banan. Men det gick ändå 4-5 tågpar om dagen med 30 vagnar, så ganska stor trafik. Någon gång 2018 - 2019 ungefär (har inte hittat något trovärdigt datum) öppnades den nya hamnen i Akaba som inte nås av järnvägen och då lades transporterna över på lastbil. Bilden ovan är från sträckan till Akaba som byggdes på 70-talet.

Karta och bilder från en britt som åkt hela sträckan med utfärdståg 2017.


Vid stationen Wadi Rum stod ett diesellok (GE U17C), ånglok och några vagnar för turisttåg. För grupper körs turisttåg med överfall av beduiner en kort sträcka i närheten. Tågen dras/skjuts med diesel och ångloket har rökmaskin och högtalare...


Grus i sanden! Ett antal lastade ballast vagnar stod också på stationen i Wadi Rum. Det finns planer på att förlänga banan till den nya hamnen i Akaba (kräver en ganska lång tunnel pga. topografin) som ligger nästan vid Saudiska gränsen och upp till containerhamnen. Dels för fosfat- och dels för containertrafik till en "dry port" i Ma'an. Något oklart om det samtidigt ska innebära en breddning till normalspår eller till en början vara smalspår.


Anledningen att besöka Wadi Rum är annars naturen, klipporna i den röda sanden är häftiga! Väl värt ett besök..