Stångådalsbanan

Antal tåg som skulle körts: 486.
Inställda tåg: 26.
Orsaker: Fordonsproblem, träd på spåret.


Tjustbanan

Antal tåg som skulle körts: 450.
Inställda tåg: 160.
Orsaker: Fordonsproblem, dåligt väder.
Trafiken var helt inställd den 9 april pga kraftiga vindbyar.


Fordon

Y2 1379 och Y2 1384 har inte varit i trafik under månaden.
Y2 1382 har varit i trafik 9 dagar under månaden.
Y31 1401 är uthyrd till Krösatåget från den 12 december 2020.

Under större delen av månaden har det funnits 7 fordon till 6 omlopp!