20 april 2010 var jag i Kyoto. Här ett normalspårigt lokaltåg på Keihans huvudlinje. Keihan är ett lokaltrafikbolag med ett järnvägsnät i Osaka och Kyoto. Dessutom har de varuhus, hotell, nöjespark, taxi, bussar etc. Många svenskar är delägare i Keihan liksom i många andra japanska järnvägsbolag. Svenska fonder placerar nämligen ofta i dessa bolag.
Tog ett stickprov på en Skandia-fond. 37 mkr i 15 olika japanska järnvägsbolag. Jag skulle tro att några 100-tal miljoner av svenska sparares pengar ligger investerade i japanska järnvägsbolag!