För polska smalspår byggdes i Rumänien under mitten av 1980-talet motorvagnar och släpvagnar, inredda med träbänkar och kolkamin. Tyska Wikipedia vet mer.

Några övertaliga fordon hamnade senare på smalspåret i Südböhmen. En första modernisering innebar ny grön kulör, samt att träbänkarna ersattes av plyschklädda säten, förmodligen erhållna från 810 och 010. Vid denna tid pågick ombyggnad av sådana till Regionova.

Ny motorvagnsmodernisering i Tjeckien har förändrat de rumänsk-polska motorvagnarna till oigenkännlighet.

Namn:  dsc04656.jpg
Visningar: 341
Storlek:  541,7 KB

Namn:  dsc04672.jpg
Visningar: 340
Storlek:  583,6 KB