"Slutredovisning för gemensam kommunikationslösning"

Av pressmeddelandet framgår att det enbart handlar om informationsöverföring.