Som många förstår gör det rådande pandemiläget att SJK inte kommer att
hålla någon fysisk föreningsstämma i år. För att på bästa möjliga vis
kunna säkerställa föreningsdemokratin kommer alla frågor, som normalt
skulle avgjorts genom röstning på plats, att ersättas av ett enkelt
poströstningsförfarande.
Röster skall vara SJK tillhanda senast fredagen 21 maj 2021, klockan 13.00.

Röstning kan ske på två alternativa sätt:

1. Du använder en pdf-röstsedel och melar den till val@sjk.se, Alla
detaljer och röstsedeln finns här: https://www.sjk.se/foreningsstamma-2021

2. Du kan använda den röstsedel på papper som medföljer nummer 3 (april)
av Tåg och som nu är under tryckning, och posta den som vanligt brev
till SJK. Alla detaljer för det finns på den röstsedeln.

Styrelsen