Lenke til 2 minutter opptak fra dagens tømmertog på Rørosbanen.

https://youtu.be/8dafcc_B8nA