16 april 2003 - ett Hankyu-tåg på stationen Hankyu Arashiyama i Kyoto, Japan.