SJK Stockholm (och Skåne)
Tisdagen den 20 april 2021 kl 19.00. Digitalt möte. Thomas Tydal, lokförare med egen sajt på nätet och entreprenör, som utvecklar stödsystem för lokförare kommer att berätta om sin verksamhet.
Ett samarrangemang mellan SJK Skåne och SJK Stockholm (Stockholms mötesdag och Skånes mötestid), Bildspel från 18.30.
Den som har nyhetsbrevet SJK Skåne info får länken automatiskt. Övriga anmäler namn, datum och ort till sjkstockholm@sjk.se så skickar vi länken.