Sidan 3 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 86

Ämne: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

 1. #41
  Passagerare
  Medlem
  jun 2018
  Inlägg
  152

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Lite snabbt kan man säga att en Järnvägsplan som vunnit laga kraft gör det tillåtet att bygga järnväg och laglig rätt att lösa in den mark som behövs (mot ersättning givetvis).

  Järnvägsplan är alltså ett demokratiskt sätt för samhället att undersöka om det är lämpligt att bygga (om) en järnväg utifrån en mängd olika aspekter. Under arbetet sker en mängd samråd och synpunkter kommer in från olika privatpersoner, organisationer, andra aktörer och kompetenser i samhället. I järnvägsplanen väger man sedan de olika synpunkterna och motstående intressen mot varandra.


 2. #42
  Passagerare Herrolssons avatar
  Medlem
  mar 2018
  Inlägg
  1 472

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av steisi Visa inlägg
  Era förtydliganden gör att gränsen mellan "bygglov" och "verkstad" för järnvägsplaner är mer flytande än för renodlade bygglov, även om de finns där också, som påpekas. Jag tror, att det hade varit bra för Trafikverkets anseende om herolsson fick komma ner och för Laholms politiker och invånare få förklara hur mycket "verkstad" de också får för sina pengar. Jag tror dessutom att herrolsson skulle tycka det vara roligt. Det hindrar inte att man då presenterar ett "Atterfallsalternativ" för dokumentet. Då skulle man i Laholm bli väldigt glada.
  Jag sitter just nu och planerar för att kunna göra samma, fast för järnvägsplanerna i projekt Hässleholm-Lund, del av ny stambana där vi ska förklara exakt samma sak fast för halva Skåne.

  Men jag är helt övertygad om att jag har kollegor i det aktuella projektet som kommer att lösa det galant själva om nu bara Laholms politiker skulle vilja lyssna och ta åt sig av det som sägs.

  Ingeting är omöjligt, inte ens på järnvägen

 3. #43
  1. Klass
  Medlem
  feb 2018
  Inlägg
  11 008

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av Herrolsson Visa inlägg
  Det tekniska konstruktionsarbetet brukar ofta vara med i järnvägsplanen för att kunna motivera markbehovet.

  Man tar ofta fram något som heter Systemhandling. Systemhandlingens detaljgrad är väldigt skiftande och det finns som sagt inget facit på hur mycket detaljer som ska vara med i en sådan. Men gällande nu då det här mötesspåret så behöver du projektera in plattformar, järnvägsanläggningen, stolpar, visa vart teknikhus ska vara, elförsörjning till dessa osv. Det är helt enkelt ganska mycket jobb som görs i järnvägsplanen som du lägger i "byggprojektet" eller "verkstaden". För att göra detta behöver du också mark- och miljöprover vilket är en stor del av kostnaden.

  Men, man kan också ta fram en fullständig projektering i järnvägsplanen. Fördelen är då att man slipper systemhandlingen och kan skicka ut upphandlingen till entreprenör fortare.

  Så som sagt, innehållet i en järnvägsplan varierar.
  Den gamla definitionen av systemhandling var att den skulle göra det möjligt att beräkna kostnaden för projektet. Ett syfte som var helt rätt inför budgetering, men rimligen något överdrivet i perspektivet järnvägsplan. Nu spelar det inte så stor roll om järnvägsplanen kommer till genomförande, men om det skulle bli vanligare att man lägger resurser på att ta fram järnvägsplaner som sedan inte ens blir slutförda, eller i vart fall inte genomförda, borde Trafikverket överväga att sätta en något lägre ambitionsnivå och definiera en tidigare handlings-fas utifrån vad som är nödvändigt för att ta fram en järnvägsplan.


 4. #44
  1. Klass
  Medlem
  feb 2018
  Inlägg
  11 008

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av Herrolsson Visa inlägg
  Jag sitter just nu och planerar för att kunna göra samma, fast för järnvägsplanerna i projekt Hässleholm-Lund, del av ny stambana där vi ska förklara exakt samma sak fast för halva Skåne.

  Men jag är helt övertygad om att jag har kollegor i det aktuella projektet som kommer att lösa det galant själva om nu bara Laholms politiker skulle vilja lyssna och ta åt sig av det som sägs.
  Fast det är inte säkert att politikerna inser att de borde inbjudas.


 5. #45
  1. Klass
  Medlem
  nov 2017
  Inlägg
  8 600

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av Daniel Engström Visa inlägg
  Det där låter ju snurrigt, i och med att byggherren redan betalar för järnvägsplanen så är den ju en del av byggkostnaden. Det är inte myndigheten Trafikverket som tar fram järnvägsplanen, det är järnvägsinnehavaren Trafikverket som tar fram planen för sin egen järnväg. Andra järnvägsinnehavare som SL/Trafikförvaltningen eller Norrköpings kommun tar fram sina planer.

  Alla järnvägsplaner som tas fram Sverige ska sedan fastställas av myndigheten Trafikverket, men det kostar inte 12 miljoner. Förmodligen kostar fastställandet ingenting.
  Citat Ursprungligen postat av steisi Visa inlägg
  Era förtydliganden gör att gränsen mellan "bygglov" och "verkstad" för järnvägsplaner är mer flytande än för renodlade bygglov, även om de finns där också, som påpekas. Jag tror, att det hade varit bra för Trafikverkets anseende om herolsson fick komma ner och för Laholms politiker och invånare få förklara hur mycket "verkstad" de också får för sina pengar. Jag tror dessutom att herrolsson skulle tycka det vara roligt. Det hindrar inte att man då presenterar ett "Atterfallsalternativ" för dokumentet. Då skulle man i Laholm bli väldigt glada.
  Jag tror du dragit rätt slutsats, vilket också bekräftas av det Daniel skrev tidigare.
  Man kan nog säga att det är 2 delar av Trafikverket inblandade i en järnvägsplan, när man jämför med ett husbygge med bygglov.
  Ena delen motsvarar både den som vill bygga (som tänker ut vad den vill ha) och arkitekten som diskuterar och föreslår och ritar, och till sist ritar fina ritningar som skall ingå i bygglovsansökan. Och i detta fall så är det Laholms kommun och Trafikverket (+ någon mer) tillsammans som är den som vill bygga. Den kostnaden ser inte Laholms kommun i ett vanligt bygglovsärende.
  Den andra delen motsvarar kommunens arbete med att granska och godkänna bygglovsansökan (och det är den billiga biten; som kanske Laholms kommun inte behöver vara med och betala).

  Men, som någon sagt längre ned: Om man vill göra en utredning eller järnvägsplan för något som man inte säkert vill genomföra, förrän man sett konsekvenserna av järnvägsplanen, så måste man kanske ha mycket mindre verkstad i den första utredningen/järnvägsplanen (men också signalera för det).

  Senast redigerat av Ulf Broman den 2021-04-16 klockan 09:16:46. Anledning: Tillägg

 6. #46
  Passagerare
  Medlem
  feb 2018
  Inlägg
  2 964

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av Herrolsson Visa inlägg
  Jag sitter just nu och planerar för att kunna göra samma, fast för järnvägsplanerna i projekt Hässleholm-Lund, del av ny stambana där vi ska förklara exakt samma sak fast för halva Skåne.

  Men jag är helt övertygad om att jag har kollegor i det aktuella projektet som kommer att lösa det galant själva om nu bara Laholms politiker skulle vilja lyssna och ta åt sig av det som sägs.
  Undrar det, Laholms politik är mycket spretig. De har flest antal partier i sitt kommunfullmäktige än någon annan politisk församling i Sverige. Allehanda utspel är säkert en del av vardagen.


 7. #47
  Passagerare
  Medlem
  jun 2018
  Inlägg
  217

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av Mattias C Visa inlägg
  Undrar det, Laholms politik är mycket spretig. De har flest antal partier i sitt kommunfullmäktige än någon annan politisk församling i Sverige. Allehanda utspel är säkert en del av vardagen.
  Det kan nog stämma.. Men i det här fallet behöver inte Trv oroa sig, man kommer att få sina pengar. Kommunstyrelsen, enl pressen, beslöt enhälligt att tillstyrka att kommunfullmäktige beviljar begärda medel. " Ett beslut under galgen, vi tror ju på detta med tågtrafik på Markarydsbanan. "


 8. #48
  Passagerare
  Medlem
  mar 2018
  Inlägg
  918

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av Göran Kannerby Visa inlägg
  Det är väl bara att fråga Laholms kommun hur mycket en detaljplan för ett område av motsvarande storlek kostar att ta fram. Är det i storleksordningen 10 Mkr är det inget konstigt. Skulle den däremot inte ens kosta 1 Mkr är det lite pinsamt för Trafikverket.
  För både Trafikverket och kommunerna gäller väl att ingen av dem har egen personal för framtagande av nämnda planer. Jobbet görs alltså av upphandlade konsulter. Om man räknar lite grovt så kostar både tjänstemännen och konsulterna runt 1000 kr i timmen. Tjänstemännen kostar lite mindre men där tillkommer "åvverhädden", dvs lokaler och försäkringar och HR och en del annat medan konsulterna normalt ska räkna in "rubbet" i sitt timpris.

  Sålunda, 10 mille räcker till ungefär 10000 mantimmar. Timmarna rinner undan fort, men det ska nog vara en sjuhelvetes komplicerad järnvägsplan, eller detaljplan för all del, för att den ska kräva tiotusen mantimmar att ta fram.

  (Va? Ja, det finns lite "övriga struntkostnader" också, lokalhyra för utställning, tryckkostnader mm, men det torde endast vara en skärva av helheten.)  I ett kackelforum på internätet skrevs för någon tid sedan en drapa, eller om det kanske var en elegi, om tillkomsten av Lagen om byggande av järnväg. Sedan lagen i fråga tillkom, och när den åsyftade texten skrevs, har nämnda lag knådats om flera gånger där regler lagts till och tagits bort, och jag erkänner för min del att jag inte kan lagtextens utformning i skrivande stund.


  När lagen om byggande av järnväg tillkom  I begynnelsen av denna lags tillämpning avsågs den gälla de lite rejälare tagen, framför allt när åtgärden behövde ta annans mark i anspråk i lite större utsträckning. Jag vill till och med minnas att det i förarbetena angavs ett antal exempel på åtgärder som INTE avsågs behöva järnvägsplan. Dit hörde, om minnet är gott, byte eller flytt av växlar (inom huvudsakligen järnvägens egen mark), uppförande av bullerplank, anläggande eller förlängning av plattform mm, mindre kurvrätningar och dito linjerätningar, åtgärder för förbättring av plankorsningar etc. Lagen var ju tänkt som en markåtkomstlag, dvs en motsvarighet till Väglagens vägrättsbegrepp, och jag väljer att med egna ord beskriva den tänkta tillämpning på så sätt att om annans mark behövde tas i anspråk och att järnvägens innehavare och den berörda markägaren var överens om markianspråktagandet samt villkor och prislapp så behövdes i många fall inte någon järnvägslag dras fram. För vägar gjordes då ungefär samma sak, mindre kurvrätningar mm, byggande av en busshållplats, kanske viss breddning av en väg genom att lägga till en meters vägren, vissa ändring av dikenas läge mm gjordes utan vägplan. Ett handslag med markägaren om villkoren räckte, ofta följt av några lass gårdsgrus eller att 300 m åkerdiken omgrävdes när VV:s gubbar och maskiner ändå var på plats. Leta upp de äldsta marklösarna ni kan hitta , dom kan nog berätta även om de inte själva var med på den tiden, men de är nog andrahandsvittnen som hört sina äldre kollegor berätta hur det gick till. Det har även jag hört, för övrigt, på både VV och BV.

  Sålunda en enkel och begriplig tillämpning. För prissättning av inlöst mark och uppstådd övrig påverkan har hela tiden funnits ExL, dvs Lagen om expropriationer, vilken fungerar som kokbok för beräkning av ersättningar.


  Men...! Sen gick det galet. På BV fick man hjärnsläpp och började späka sig själva med att börja ta fram järnvägsplaner långt bortom vad lagtexten krävde. Minsta lilla pjutt-åtgärd krävde plötsligt järnvägsplan, och själva planprocessen garnerades med en massa extrapiruetter som lade administrativ intern börda på BV och som började involvera externa parter i en allt större omfattning.

  Ett årtionde senare trasslade även VV in sig i liknande irrläror som började tynga ner vägunderhållet och de mindre investeringarna. Vad som tidigare klarades ut i dikeskanten mellan markägaren, vägmästaren och marklösaren krävde nu vägplan för fånigt små åtgärder.

  BV och VV hade därmed inlett sin vandring mot en renodlad beställarorganisation, tjänstemannarollen började devalveras från kompetent tekniker till upphandlingsadministratör och konsultvärlden blickade med dreglande munnar ut över nya saftiga gröna ängar att börja beta på. Någon kompetenshöjning inom konsultskrået syntes dock inte till, tvärtom så blev konsulterna själva yngre och yngre och med mindre och mindre av fackkunskap. Likväl blir man "senior" vid 28, typ. Jag har träffat konsulter där jag förskräckt konstaterat att troligen kunde jag i gymnasiet mer om vägbyggande och vägkonstruktion än vad de åsyftade konsulterna kunde när vi träffades...


 9. #49
  Passagerare
  Medlem
  mar 2018
  Inlägg
  918

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av Herrolsson Visa inlägg
  Och vad innehåller då endast järnvägsplanen? Om du har svaret på det så kan du gärna maila Trafikverket om det för det är nämligen ingen självklarhet. Men det har du säkert svar på också.
  Brukar man inte säga att en ny mötesstation kostar ca 100 Mkr, klappat och klart och nyckelfärdigt och redo för snöre med sax och Zingo i plastglas med fot? Men då ingår säkert både järnvägsplan och projektering?


 10. #50
  Passagerare
  Medlem
  mar 2018
  Inlägg
  918

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av Hans Broman Visa inlägg
  Du hänvisar till ÅVS. Vad menas med den förkortningen?

  I en tidigare tråd i Postvagnen om kravet på järnvägsplan i Knäred (länk) diskuterades lagens innebörd när det gäller vilka mindre ombyggnader som inte kräver en järnvägsplan. Mitt intryck blev till sist att det inte alls är säkert att lagen kräver en järnvägsplan för det som önskas i Knäred. Men det verkar samtidigt som att Trafikverket kanske har interna tumregler som kräver järnvägsplan i detta fall.

  Då, i forntiden när Lagen om byggande av järnväg fortfarande fanns i sin ursprungliga skepnad, skulle SL ta fram en järnvägsplan för ett ca 200 m långt stickspår på en järnväg i firmans ägo. Järnvägsplanen tänkte vi ta fram själva med visst konsultstöd, men när lagen skrevs så föresvävade det ingen att någon annan än Banverket skulle kunna tänkas utnyttja lagen. Det stod nämligen i lagtexten att BANVERKET skulle genomföra samråd och utställningar (underförstått för ALLA järnvägsplaner, oavsett sökandes benämning och logga). Därför var en liten delegation från landstingsvärlden tvungen att besöka Landsvägen 100 i Sundbyberg för att klara ut BV:s del i det nämnda stickspåret.

  BV hälsade välkommen, och travade sedan upp en hyllmeter av pärmar på vilka det stod "BVH". Vi tittade förundrat på hyllmetern, och sa sedan att det där är era handböcker, de gäller inte oss. Vi läser lagtext och förarbeten.

  Ja, det blev ju lite dålig stämning en kort stund. Någon från BV gick ut för att ringa ett samtal till juridik i Borlänge och kom snart tillbaka med beskedet att pärmarna kunde ställas tillbaka i hyllorna, lagtexten gällde.


 11. #51
  Passagerare
  Medlem
  mar 2018
  Inlägg
  918

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av Daniel Engström Visa inlägg
  Lagen säger så här:


  Järnvägsplanens innehåll och underlag till planen

  9 § Järnvägsplanen ska innehålla en karta över det område som planen omfattar. Kartan ska visa järnvägens sträckning och huvudsakliga utformning samt den mark eller det utrymme och de särskilda rättigheter som behöver tas i anspråk för järnvägen och för att bygga järnvägen.

  Planen ska också innehålla uppgifter om
  1. skyddsåtgärder och försiktighetsmått som ska vidtas för att förebygga störningar och andra olägenheter från trafiken eller anläggningen,
  2. verksamheter eller åtgärder som enligt bestämmelser i miljöbalken ska undantas från förbud eller skyldigheter enligt balken, och
  3. åtgärder som undantas från krav på bygglov för upplag, materialgårdar, murar, plank och transformatorstationer med stöd av ett medgivande från berörd kommun.

  Tillsammans med planen ska följande underlag finnas:
  1. en redovisning av motiven till valet av lokalisering och utformning av järnvägen,
  2. en sammanställning av de synpunkter som kommit fram under samrådet och uppgift om hur synpunkterna har beaktats (samrådsredogörelse),
  3. en miljökonsekvensbeskrivning eller, om ett järnvägsprojekt inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, uppgifter om verksamhetens förutsebara påverkan på människors hälsa och på miljön, och
  4. de övriga uppgifter som behövs för att genomföra projektet.
  Jamentyp!


 12. #52
  Passagerare
  Medlem
  jun 2018
  Inlägg
  217

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av Göran Kannerby Visa inlägg
  Det är väl bara att fråga Laholms kommun hur mycket en detaljplan för ett område av motsvarande storlek kostar att ta fram. Är det i storleksordningen 10 Mkr är det inget konstigt. Skulle den däremot inte ens kosta 1 Mkr är det lite pinsamt för Trafikverket.
  Som jag uppfattat det, anser Länsstyrelsen och därmed kommunen, att det inte behövs någon ny järnvägsplan eller kommunal detaljplan. Allt sker inom befintlig bangård med tillhörande gällande tillstånd. Man byter ett otjänligt mötesspår mot ett nytt och ersätter en riven perrong med en ny, som Laholm betalar sin del av. Länsstyrelsen har värderat parametrarna och anser att projektet inte behöver en ny järnvägsplan.
  För kommunala kringåtgärder utanför bangården, som ny parkeringsyta, kan det kanske behövas en justering av planerna.


 13. #53
  Passagerare Herrolssons avatar
  Medlem
  mar 2018
  Inlägg
  1 472

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av Bobo L Visa inlägg
  Brukar man inte säga att en ny mötesstation kostar ca 100 Mkr, klappat och klart och nyckelfärdigt och redo för snöre med sax och Zingo i plastglas med fot? Men då ingår säkert både järnvägsplan och projektering?
  Hur långt är snöret du klipper?

  Nu är vi inne på det farliga att berätta vad en åtgärd kostar utan att egentligen veta vad som ingår.

  Malmö-Ystad, mötesstationer (Skabersjö och Vilhelmsborg) gick på 120 mkr totalt för båda. Men det var två relativt okomplicerade mötesspår på åkermark. Inga plattformar och så vidare.

  Ingeting är omöjligt, inte ens på järnvägen

 14. #54
  Passagerare
  Medlem
  mar 2018
  Inlägg
  918

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av Herrolsson Visa inlägg
  Hur långt är snöret du klipper?

  Nu är vi inne på det farliga att berätta vad en åtgärd kostar utan att egentligen veta vad som ingår.

  Malmö-Ystad, mötesstationer (Skabersjö och Vilhelmsborg) gick på 120 mkr totalt för båda. Men det var två relativt okomplicerade mötesspår på åkermark. Inga plattformar och så vidare.
  Tja, se det som ett påstående om genomsnittskostnad för alla mötesstationer som byggts de senaste 10-15 åren? Möjligen att 100 Mkr är något överdrivet, ta det som en storleksordning snarare än ett tal. Men, kanske 70-80 Mkr är en mera sanningsenlig siffra? Vad vet en sån som jag om sådant? Det finns dock PV-diskutörer som vet, istället för jag som bara tror.

  Utan att veta så säkert så tycker jag mig ha förstått att signalsäkerhetskostnaderna utgör ca 60 % av hela projektets kostnader. K-låsta klotväxlar och en T-semafor kan dock förväntas bli billigare..


 15. #55
  Passagerare
  Medlem
  jul 2018
  Inlägg
  1 219

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av Bobo L Visa inlägg
  Tja, se det som ett påstående om genomsnittskostnad för alla mötesstationer som byggts de senaste 10-15 åren? Möjligen att 100 Mkr är något överdrivet, ta det som en storleksordning snarare än ett tal. Men, kanske 70-80 Mkr är en mera sanningsenlig siffra? Vad vet en sån som jag om sådant?

  Utan att veta så säkert så tycker jag mig ha förstått att signalsäkerhetskostnaderna utgör ca 60 % av hela projektets kostnader. K-låsta klotväxlar och en T-semafor kan dock förväntas bli billigare..
  Ett ställverk till en mötesstation kostar runt 20 miljoner att projektera och bygga. Så andelen är nog närmare 25%.


 16. #56
  1. Klass
  Medlem
  nov 2017
  Inlägg
  8 600

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av Daniel Engström Visa inlägg
  Ett ställverk till en mötesstation kostar runt 20 miljoner att projektera och bygga. Så andelen är nog närmare 25%.
  Inkluderar det elförsörjning, spårledningar, växeldriv och allt annat som totalt sett hänger ihop med signalsäkerhet (och som inte behövs med klotväxlar och handreglerad T-semafor)? Eller är det bara själva ställverkshuset och inkråmet?


 17. #57
  Passagerare
  Medlem
  mar 2018
  Inlägg
  918

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av Daniel Engström Visa inlägg
  Ett ställverk till en mötesstation kostar runt 20 miljoner att projektera och bygga. Så andelen är nog närmare 25%.
  Åhå, tack! Då får nog min antagna totalkostnad också sättas en bit lägre. Jag tackar, bockar, backar och pudlar! :)


 18. #58
  1. Klass
  Medlem
  feb 2018
  Inlägg
  11 008

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av Bobo L Visa inlägg
  För både Trafikverket och kommunerna gäller väl att ingen av dem har egen personal för framtagande av nämnda planer. Jobbet görs alltså av upphandlade konsulter. Om man räknar lite grovt så kostar både tjänstemännen och konsulterna runt 1000 kr i timmen. Tjänstemännen kostar lite mindre men där tillkommer "åvverhädden", dvs lokaler och försäkringar och HR och en del annat medan konsulterna normalt ska räkna in "rubbet" i sitt timpris.

  Sålunda, 10 mille räcker till ungefär 10000 mantimmar. Timmarna rinner undan fort, men det ska nog vara en sjuhelvetes komplicerad järnvägsplan, eller detaljplan för all del, för att den ska kräva tiotusen mantimmar att ta fram.

  (Va? Ja, det finns lite "övriga struntkostnader" också, lokalhyra för utställning, tryckkostnader mm, men det torde endast vara en skärva av helheten.)
  Sedan finns varianten att kommunen räknar tjänstemannatimmar, lokaler etc som "fri nyttighet", dvs om de inte skulle användas för att ta fram en ny detaljplan så finns ändå kostnaden. Då kostar detaljplanen bara papperet som åtgår.


 19. #59
  Passagerare
  Medlem
  jul 2018
  Inlägg
  1 219

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av Ulf Broman Visa inlägg
  Inkluderar det elförsörjning, spårledningar, växeldriv och allt annat som totalt sett hänger ihop med signalsäkerhet (och som inte behövs med klotväxlar och handreglerad T-semafor)? Eller är det bara själva ställverkshuset och inkråmet?
  Kostnaden för växeldriven belastar nog vanligen spårs konto. Om man till exempel ska byta ett ställverk behåller man ju de växeldriv som finns.
  Ett ställverkshus med ett ställverk 59 för en mötesstation kostar kanske 5 miljoner i byggkostnad.


 20. #60
  1. Klass
  Medlem
  nov 2017
  Inlägg
  8 600

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av Daniel Engström Visa inlägg
  Kostnaden för växeldriven belastar nog vanligen spårs konto. Om man till exempel ska byta ett ställverk behåller man ju de växeldriv som finns.
  Ett ställverkshus med ett ställverk 59 för en mötesstation kostar kanske 5 miljoner i byggkostnad.
  Jo, jag förstår att Trafikverket kan kontera på det sättet.
  Men jag tolkade Bobo som att han undrade vilka kostnader som tillkommer utöver klotväxlar och T-semafor. Då måste väl elförsörjning, spårledningar, växeldriv, ställverkshus och själva ställverket allihopa ingå i kostnaden.
  Samtidigt som det förstås är intressant att veta om det är så att själva ställverket bara stod för cirka 25%; vilket är tillämpligt om man redan har ett hus med elektricitet, växlar, spårledningar mm.
  Så, om man tittar på en helt ny mötesstation, hur mycket (25% eller 60% eller var emellan) kan totalkostnaden för signaldelen gå på, ungefär?


Behörigheter för att posta

 • Du får inte posta nya ämnen
 • Du får inte posta svar
 • Du får inte posta bifogade filer
 • Du får inte redigera dina inlägg
 •