Sidan 2 av 4 FörstaFörsta 1234 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 78

Ämne: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

 1. #21
  Passagerare
  Medlem
  jul 2018
  Inlägg
  1 132

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av steisi Visa inlägg
  Jag skrev dokument och uppfattar att kommunen tycker sig betala för ett sådant och inget annat.
  En järnvägsplan är väldigt mycket en process. Man kan läsa en del om hur Trafikverket tar fram en plan här: Planläggning av vägar och järnvagar


 2. #22
  Passagerare
  Medlem
  nov 2017
  Inlägg
  2 431

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Man kan undra varför en järnvägsplan kostar så mycket och vad den ska innehålla.
  Jag tittade i innehållsförteckningen för en mycket större järnvägsplan, Västlänken.
  Men det projektet och nytt mötesspår i Knäred styrs väl av samma lagstiftning så de ska i princip innehålla utredningar om samma saker, dock i mindre skala.

  Västlänkens innehållsförteckning listar följande:
  Planbeskrivning
  Byggbeskrivning
  Samråd
  Miljökonsekvensbeskrivning
  Kulturmiljö inkl fornlämningar
  Rekreation
  Naturmiljö
  Förorenade områden
  Ljud och vibrationer
  Elektromagnetiska fält
  Luftkvalitet
  Dag- och tunnelvatten
  Geologi och hydrogeologi
  Klimatförändringar och översvämningssäkring
  Risk och säkerhet
  Fastighetsförteckning
  Gestaltningsprogram
  Barnkonsekvensanalys
  Social konsekvensanalys
  Plan för säkerhet
  Detaljplaner
  Samhällsekonomisk bedömning
  Järnvägsutredning
  Regeringsbeslut tillåtlighet


 3. #23
  Passagerare
  Medlem
  jul 2018
  Inlägg
  1 132

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av Bengt Larsson Visa inlägg
  Man kan undra varför en järnvägsplan kostar så mycket och vad den ska innehålla.
  Jag tittade i innehållsförteckningen för en mycket större järnvägsplan, Västlänken.
  Men det projektet och nytt mötesspår i Knäred styrs väl av samma lagstiftning så de ska i princip innehålla utredningar om samma saker, dock i mindre skala.
  Lagen säger så här:


  Järnvägsplanens innehåll och underlag till planen

  9 § Järnvägsplanen ska innehålla en karta över det område som planen omfattar. Kartan ska visa järnvägens sträckning och huvudsakliga utformning samt den mark eller det utrymme och de särskilda rättigheter som behöver tas i anspråk för järnvägen och för att bygga järnvägen.

  Planen ska också innehålla uppgifter om
  1. skyddsåtgärder och försiktighetsmått som ska vidtas för att förebygga störningar och andra olägenheter från trafiken eller anläggningen,
  2. verksamheter eller åtgärder som enligt bestämmelser i miljöbalken ska undantas från förbud eller skyldigheter enligt balken, och
  3. åtgärder som undantas från krav på bygglov för upplag, materialgårdar, murar, plank och transformatorstationer med stöd av ett medgivande från berörd kommun.

  Tillsammans med planen ska följande underlag finnas:
  1. en redovisning av motiven till valet av lokalisering och utformning av järnvägen,
  2. en sammanställning av de synpunkter som kommit fram under samrådet och uppgift om hur synpunkterna har beaktats (samrådsredogörelse),
  3. en miljökonsekvensbeskrivning eller, om ett järnvägsprojekt inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, uppgifter om verksamhetens förutsebara påverkan på människors hälsa och på miljön, och
  4. de övriga uppgifter som behövs för att genomföra projektet.


 4. #24
  1. Klass Hans Bromans avatar
  Medlem
  nov 2017
  Inlägg
  4 368

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Tillägg till mitt inlägg 2021-04-15 kl 21.01.49:

  I den förra (länkade) tråden citerade jag ur lagens förarbeten. Hade det bara handlat om att bygga plattform i Knäred, så hade verket med största säkerhet inte varit tvungen att göra en järnvägsplan.

  Tydligen bedömer verket att tillkomsten av mötesspår (trots samma längd som det tidigare mötesspåret) gör att det samlade projektet kräver en järnvägsplan. Laholms kommun skulle kunna fråga varför den då ska behöva betala en del av kostnaden för att göra en järnvägsplan.


 5. #25
  1. Klass
  Medlem
  feb 2018
  Inlägg
  10 140

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av Hans Broman Visa inlägg
  Du hänvisar till ÅVS. Vad menas med den förkortningen?.
  Åtgärdsvalsstudie

  Tror att syftet med den är att man ska komma fram till vad som ska göras, bl a tillämpas nog den tidigare debatterade 4-stegsprincipen.


 6. #26
  Passagerare Herrolssons avatar
  Medlem
  mar 2018
  Inlägg
  1 313

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av Hans Broman Visa inlägg
  Du hänvisar till ÅVS. Vad menas med den förkortningen?

  I en tidigare tråd i Postvagnen om kravet på järnvägsplan i Knäred (länk) diskuterades lagens innebörd när det gäller vilka mindre ombyggnader som inte kräver en järnvägsplan. Mitt intryck blev till sist att det inte alls är säkert att lagen kräver en järnvägsplan för det som önskas i Knäred. Men det verkar samtidigt som att Trafikverket kanske har interna tumregler som kräver järnvägsplan i detta fall.
  Det brukar finnas goda skäl till att man tar fram väg- och järnvägsplaner.

  Det finns historier där projekt har försenats för att de först har bedömts klara sig utan plan men halvvägs in i projektet så har det stoppats av utomstående part och krav på plan gör att tidsplanen förskjuts och kostnaden ökar. Det har både varit att politiken har svängt och den där marken Trafikverket var lovad via en "frivillig överenskommelse" helt plötsligt inte var frivillig och att den ska Trafikverket inte alls ha. Det finns helt enkelt gigantiska risker med att inte genomföra järnvägsplaner.

  Däremot så pågår ett arbete med det jag har raljerat lite om ovan, vad behövs faktiskt i en väg- eller järnvägsplan? Det har gått lite inflation på innehållet tycker vissa samtidigt som andra tycker att det utreds för lite i en järnvägsplan. Facit har man faktiskt inte förrän man planen godkänd.

  Edit: Tillägg är också att jag tror att i det aktuella fallet så skulle man behöva ta fram mycket av det materialet som tas fram i en järnvägsplan även om man inte skulle göra någon järnvägsplan. Så merkostnaden finns, men den är inte 12 miljoner kronor.

  Ingeting är omöjligt, inte ens på järnvägen

 7. #27
  1. Klass Hans Bromans avatar
  Medlem
  nov 2017
  Inlägg
  4 368

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av Herrolsson Visa inlägg
  Det brukar finnas goda skäl till att man tar fram väg- och järnvägsplaner.

  Det finns historier där projekt har försenats för att de först har bedömts klara sig utan plan men halvvägs in i projektet så har det stoppats av utomstående part och krav på plan gör att tidsplanen förskjuts och kostnaden ökar. Det har både varit att politiken har svängt och den där marken Trafikverket var lovad via en "frivillig överenskommelse" helt plötsligt inte var frivillig och att den ska Trafikverket inte alls ha. Det finns helt enkelt gigantiska risker med att inte genomföra järnvägsplaner.

  Däremot så pågår ett arbete med det jag har raljerat lite om ovan, vad behövs faktiskt i en väg- eller järnvägsplan? Det har gått lite inflation på innehållet tycker vissa samtidigt som andra tycker att det utreds för lite i en järnvägsplan. Facit har man faktiskt inte förrän man planen godkänd.

  Edit: Tillägg är också att jag tror att i det aktuella fallet så skulle man behöva ta fram mycket av det materialet som tas fram i en järnvägsplan även om man inte skulle göra någon järnvägsplan. Så merkostnaden finns, men den är inte 12 miljoner kronor.
  Jag kan förstå resonemanget, men frågan är om det stämmer bra i Knäred. I ett annat inlägg i förra tråden (https://www.postvagnen.com/sjk-forum...l=1#post147338) får jag intrycket att man bara behöver ta i anspråk den mark där det gamla mötesspåret gick. Det är rimligt att tro att marken i dag ägs av staten eller möjligen kommunen. (Men om så inte är fallet blir det förstås på ett annat sätt.)


 8. #28
  1. Klass
  Medlem
  nov 2017
  Inlägg
  8 079

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av Herrolsson Visa inlägg
  Det brukar finnas goda skäl till att man tar fram väg- och järnvägsplaner.
  Är att utreda och sen skriva ned det man tänkt ut i en järnvägsplan ungefär som att anlita en arkitekt och en trädgårdsarkitekt, innan man ringer snickaren resp åker till trädgårdsaffären?


 9. #29
  1. Klass
  Medlem
  feb 2018
  Inlägg
  10 140

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av Ulf Broman Visa inlägg
  Är att utreda och sen skriva ned det man tänkt ut i en järnvägsplan ungefär som att anlita en arkitekt och en trädgårdsarkitekt, innan man ringer snickaren resp åker till trädgårdsaffären?
  Du får åtminstone lägga till en utfrågning av närmaste grannarna också, och om inte arkitekt och trädgårdsarkitekt råkar vara duktiga på att bedöma befintlig mark kan det behövas någon ytterligare expert också.


 10. #30
  1. Klass
  Medlem
  nov 2017
  Inlägg
  8 079

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av Göran Kannerby Visa inlägg
  Du får åtminstone lägga till en utfrågning av närmaste grannarna också, och om inte arkitekt och trädgårdsarkitekt råkar vara duktiga på att bedöma befintlig mark kan det behövas någon ytterligare expert också.
  Ja, arkitekten eller jag får snacka med grannarna innan vi ringer snickaren, i stället för tvärtom.


 11. #31
  Passagerare Herrolssons avatar
  Medlem
  mar 2018
  Inlägg
  1 313

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av Hans Broman Visa inlägg
  Jag kan förstå resonemanget, men frågan är om det stämmer bra i Knäred. I ett annat inlägg i förra tråden (https://www.postvagnen.com/sjk-forum...l=1#post147338) får jag intrycket att man bara behöver ta i anspråk den mark där det gamla mötesspåret gick. Det är rimligt att tro att marken i dag ägs av staten eller möjligen kommunen. (Men om så inte är fallet blir det förstås på ett annat sätt.)
  Fast även om Trafikverket nu skulle äga marken så får Trafikverket inte bygga ut järnvägen hur man vill ändå. Det är andra saker än markåtkomst som ska beskrivas i en järnvägsplan. Även om det har legat ett mötesspår där för 100 år sedan så är det inte i bruk idag och det går troligtvis ej att hänvisa till att det bara är en "upprusning" av befintligheten. Utan man måste utreda bland annat bullerpåverkan på närboende. Vart ska vattnet ta vägen är en annan fråga som man måste lösa, alltså dräneringen. Miljöfrågorna, finns det skyddsvärda arter man måste hantera? Det är liknande frågor som man måste besvara i en järnvägsplan.

  Citat Ursprungligen postat av Ulf Broman Visa inlägg
  Är att utreda och sen skriva ned det man tänkt ut i en järnvägsplan ungefär som att anlita en arkitekt och en trädgårdsarkitekt, innan man ringer snickaren resp åker till trädgårdsaffären?
  Nja, det är inte riktigt så. Men man kan väl säga att du anlitar en arkitekt och en trädgårdsarkitekt innan du söker bygglov. Men bygglovet måste också kompletteras med en behovsanalys varför du ska göra om överhuvudtaget. Sen när du fått ditt bygglov ringer du snickaren. Jag har sagt några gånger att en järnvägsplan är ungefär som ett bygglov, men det är inte en sanning till 100%. Det kommer krävas bygglov för byggnader inom en järnvägsplan också som tex teknikhusen. Även att de är inskrivna i planen så krävs bygglov också.

  Men förenklat är en järnvägsplan Trafikverkets bygglov samt bevis på att vi har rätt att ta marken, typ.

  Ingeting är omöjligt, inte ens på järnvägen

 12. #32
  Passagerare
  Medlem
  jan 2021
  Inlägg
  32

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Förbigångsspåret vid Kolke mellan Gnesta och Björnlunda byggdes med hjälp av detaljplan. Jag var själv med och förmedlade kontakten mellan Banverket och kommunalrådet i Gnesta. Mötesspår mellan Strängnäs och Eskilstuna byggdes på samma sätt. Orsaken till hanteringen var att dåvarande Gd Pelle Granbom inte ville ha någon långbänk. I Kolkefallet tog det mindre än ett år mellan första mötet med kommunen som jag deltog på och trafikstarten. På Bv regionen i Sundbyberg var man inte glada eftersom de sagt att även om de fick pengar så skulle det ta flera år att komma igång.


 13. #33
  Passagerare
  Medlem
  mar 2018
  Inlägg
  545

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Enligt herrolsson: .......... Men förenklat är en järnvägsplan Trafikverkets bygglov samt bevis på att vi har rätt att ta marken, typ.

  Kommuner är vana att hantera bygglov enligt plan- och bygglovslagen, så även Laholms kommun. Det finns mer eller mindre komplicerade bygglov beroende på omfattningen. I vissa byggfall har man förenklat lagstiftningen avsevärt, t ex för "Attefallshus". Med god vilja, skulle man inte också kunna tolka järnvägslagen olika i komplexitet och därmed enkelhet och billighet om det gäller mötesspår i Knäred eller Västlänken? Man behöver väl i varje fall inte konsultera Barnkonventionen för att göra en Barnkonsekvensanalys enligt Bengt Larssons förteckning. Spontant håller jag med Laholms kommun. 12 miljoner är på tok för dyrt för att planera att återuppväcka ett mötesspår i Knäred. Det måste vara en byråkratisk härdsmälta.


 14. #34
  1. Klass
  Medlem
  feb 2018
  Inlägg
  10 140

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av steisi Visa inlägg
  Enligt herrolsson: .......... Men förenklat är en järnvägsplan Trafikverkets bygglov samt bevis på att vi har rätt att ta marken, typ.

  Kommuner är vana att hantera bygglov enligt plan- och bygglovslagen, så även Laholms kommun. Dt finns mer eller mindre komplicerade bygglov beroende på omfattningen. I vissa byggfall har man förenklat lagstiftningen avsevärt, t ex för "Attefallshus". Med god vilja, skulle man inte också kunna tolka järnvägslagen olika i komplexitet och därmed enkelhet och billighet om det gäller mötesspår i Knäred eller Västlänken? Man behöver väl i varje fall inte konsultera Barnkonventionen för att göra en Barnkonsekvensanalys enligt Bengt Larssons förteckning. Spontant håller jag med Laholms kommun. 12 miljoner är på tok för dyrt för att planera att återuppväcka ett mötesspår i Knäred. Det måste vara en byråkratisk härdsmälta.
  Fast det intressanta är inte hur mycket pengar som har satsats innan järnvägsplanen är fastställd. Järnvägsplanens verkliga kostnad är istället hur mycket som tillkommer jämfört med om byggnation kunnat ske utan järnvägsplan.


 15. #35
  Passagerare
  Medlem
  mar 2018
  Inlägg
  545

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av Göran Kannerby Visa inlägg
  Fast det intressanta är inte hur mycket pengar som har satsats innan järnvägsplanen är fastställd. Järnvägsplanens verkliga kostnad är istället hur mycket som tillkommer jämfört med om byggnation kunnat ske utan järnvägsplan.
  Helt riktigt. Jag utgår från jämförelsen med bygglov, d v s att man avgör husets utseende, placering, höjd, bredd, material, färg et c och vad grannarna tycker om detta. Det rent tekniska konstruktionsarbetet och därmed kostnaderna lägger jag i själva byggprojektet. Det man i Laholm kallar för "verkstad".


 16. #36
  1. Klass
  Medlem
  feb 2018
  Inlägg
  10 140

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av steisi Visa inlägg
  Helt riktigt. Jag utgår från jämförelsen med bygglov, d v s att man avgör husets utseende, placering, höjd, bredd, material, färg et c och vad grannarna tycker om detta. Det rent tekniska konstruktionsarbetet och därmed kostnaderna lägger jag i själva byggprojektet. Det man i Laholm kallar för "verkstad".
  Jupp, men sedan är det så att för en järnvägsplan är det ändamålsenligt att i högre grad ha verkstad redan innan järnvägsplanen fastställts jämfört med hur det är avseende bygglov, men även där behöver man ta fram en del ritningar etc. Jag utgår från att om huset blir byggt så är dessa ritningar inte en ren bygglovskostnad.


 17. #37
  Passagerare Herrolssons avatar
  Medlem
  mar 2018
  Inlägg
  1 313

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av steisi Visa inlägg
  Helt riktigt. Jag utgår från jämförelsen med bygglov, d v s att man avgör husets utseende, placering, höjd, bredd, material, färg et c och vad grannarna tycker om detta. Det rent tekniska konstruktionsarbetet och därmed kostnaderna lägger jag i själva byggprojektet. Det man i Laholm kallar för "verkstad".
  Det tekniska konstruktionsarbetet brukar ofta vara med i järnvägsplanen för att kunna motivera markbehovet.

  Man tar ofta fram något som heter Systemhandling. Systemhandlingens detaljgrad är väldigt skiftande och det finns som sagt inget facit på hur mycket detaljer som ska vara med i en sådan. Men gällande nu då det här mötesspåret så behöver du projektera in plattformar, järnvägsanläggningen, stolpar, visa vart teknikhus ska vara, elförsörjning till dessa osv. Det är helt enkelt ganska mycket jobb som görs i järnvägsplanen som du lägger i "byggprojektet" eller "verkstaden". För att göra detta behöver du också mark- och miljöprover vilket är en stor del av kostnaden.

  Men, man kan också ta fram en fullständig projektering i järnvägsplanen. Fördelen är då att man slipper systemhandlingen och kan skicka ut upphandlingen till entreprenör fortare.

  Så som sagt, innehållet i en järnvägsplan varierar.

  Ingeting är omöjligt, inte ens på järnvägen

 18. #38
  Passagerare
  Medlem
  feb 2018
  Inlägg
  2 865

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av Herrolsson Visa inlägg
  Det tekniska konstruktionsarbetet brukar ofta vara med i järnvägsplanen för att kunna motivera markbehovet.

  Man tar ofta fram något som heter Systemhandling. Systemhandlingens detaljgrad är väldigt skiftande och det finns som sagt inget facit på hur mycket detaljer som ska vara med i en sådan. Men gällande nu då det här mötesspåret så behöver du projektera in plattformar, järnvägsanläggningen, stolpar, visa vart teknikhus ska vara, elförsörjning till dessa osv. Det är helt enkelt ganska mycket jobb som görs i järnvägsplanen som du lägger i "byggprojektet" eller "verkstaden". För att göra detta behöver du också mark- och miljöprover vilket är en stor del av kostnaden.

  Men, man kan också ta fram en fullständig projektering i järnvägsplanen. Fördelen är då att man slipper systemhandlingen och kan skicka ut upphandlingen till entreprenör fortare.

  Så som sagt, innehållet i en järnvägsplan varierar.
  Ja, det vore ju dumt att ta fram en järnvägsplan som inte är praktiskt realiserbar.


 19. #39
  Passagerare
  Medlem
  mar 2018
  Inlägg
  545

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Citat Ursprungligen postat av Göran Kannerby Visa inlägg
  Jupp, men sedan är det så att för en järnvägsplan är det ändamålsenligt att i högre grad ha verkstad redan innan järnvägsplanen fastställts jämfört med hur det är avseende bygglov, men även där behöver man ta fram en del ritningar etc. Jag utgår från att om huset blir byggt så är dessa ritningar inte en ren bygglovskostnad.
  Citat Ursprungligen postat av Herrolsson Visa inlägg
  Det tekniska konstruktionsarbetet brukar ofta vara med i järnvägsplanen för att kunna motivera markbehovet.

  Man tar ofta fram något som heter Systemhandling. Systemhandlingens detaljgrad är väldigt skiftande och det finns som sagt inget facit på hur mycket detaljer som ska vara med i en sådan. Men gällande nu då det här mötesspåret så behöver du projektera in plattformar, järnvägsanläggningen, stolpar, visa vart teknikhus ska vara, elförsörjning till dessa osv. Det är helt enkelt ganska mycket jobb som görs i järnvägsplanen som du lägger i "byggprojektet" eller "verkstaden". För att göra detta behöver du också mark- och miljöprover vilket är en stor del av kostnaden.

  Men, man kan också ta fram en fullständig projektering i järnvägsplanen. Fördelen är då att man slipper systemhandlingen och kan skicka ut upphandlingen till entreprenör fortare.

  Så som sagt, innehållet i en järnvägsplan varierar.
  Era förtydliganden gör att gränsen mellan "bygglov" och "verkstad" för järnvägsplaner är mer flytande än för renodlade bygglov, även om de finns där också, som påpekas. Jag tror, att det hade varit bra för Trafikverkets anseende om herolsson fick komma ner och för Laholms politiker och invånare få förklara hur mycket "verkstad" de också får för sina pengar. Jag tror dessutom att herrolsson skulle tycka det vara roligt. Det hindrar inte att man då presenterar ett "Atterfallsalternativ" för dokumentet. Då skulle man i Laholm bli väldigt glada.


 20. #40
  Passagerare
  Medlem
  jun 2018
  Inlägg
  120

  Sv: Oönskad järnvägsplan kostar tre miljoner för kommunen

  Järnvägsplan styrs av Lag om byggande av järnväg. Det är en förutsättning för att få bygga ny järnväg eller om man på ett påtagligt sätt behöver förändra järnvägen.

  Väldigt enkla detaljplaner kostar från cirka 300 000 men det är nog ovanligt billigt. Från 500 000 och uppåt kan man lätt räkna med. Lite större planer kan nog snabbt hamna i många miljoner.

  Järnvägsplaner behöver alltid innehålla lite mer av varan tekniska utredningar och visst mått av förprojektering så att man inser att platsen som man planlägger också är så att säga tekniskt och ekonomiskt lämplig.

  Tekniska utredningar, markundersökningar och projektering kostar ofta i häradet +800-5000 kr/timmen. Jämför med vad en advokat kostar i timmen. Det är brist på kompetenta tekniker och ingenjörer.

  Om det redan finns detaljplan så måste den ofta ändras eller att man göra en ny detaljplan för att den måste överensstämma med Järnvägsplanen.

  Dock kan jag nog hålla med om att jag själv är lite överraskad över att kostnaderna blir så pass omfattande för en relativt enkel järnvägsplan.

  Samhället har valt att ställa väldigt höga krav vid planläggning vilket syns på tiden det tar och kostnader.

  Utan att just ha kollat på det här fallet, men man behöver väl utreda saker som stationsmiljö, kommunikation för stationsmiljön och hur resenärer ska ta sig dit, parkera, korsa spåren osv.

  Sedan tillkommer som redan nämnts geoteknisk utredning, buller, vibrationer, andra miljöfrågor, vatten, ev strandskydd, dagvatten, immissioner, natur- och kulturvärden, påverkan på omgivande fastigheter, markbehov, samhällsekonomi eller bedömda investeringsvolymer osv... Järnvägstekniska frågor så att man får en anläggning som är lämplig.


Behörigheter för att posta

 • Du får inte posta nya ämnen
 • Du får inte posta svar
 • Du får inte posta bifogade filer
 • Du får inte redigera dina inlägg
 •