Korrekt signalering från föraren i det här läget hade varit upprepade korta signaler.
https://www.youtube.com/watch?v=RzTQS8qcc38