För 41 år sedan var fortfarande merparten av alla tunnelbanevagnar i Stockholm gröna.