I onsdags besökte El16 2201 "Grobe" (efter en känd instruktör) Gjøvik. Gjøviksbanen har normalt sett inga godståg norr om Roa, men lämpar sig med sina olika trafikeringssystem och stationstyper väl för en utbildningstur. Här ses loket på Gjøvik station kort efter ankomst och riktningsbyte.