"Hur ska den nya dubbelspåriga Ostkustbanan dras norr om Gnarp i Gävleborgs län? Trafikverkets förslag är nu ute på remiss."

Förslag på nytt dubbelspår norr om Gnarp när Ostkustbanan byggs ut

Mer om detta:
Trafikverket: Tyck till om Ostkustbanan, dubbelspår på etappen Tjärnvik-Njurundabommen