Med Västtrafik kort Sone C tar man seg helt fra Limmared og ut til den ytterste nøgne ø, om man så ønsker.
Det går både med kontoladdning og penger, det blir jo et pristilleg for gondol overfarten.

Det finnes dessverre ingen tilrettelagt Transfer mellom 1435 mm sporvidde, og Ship & HOI.
Tragisk at Västtrafik ikke har tenkt på den siden av saken.

Godolen er bygget i Norge, og er opprinnelig bokført i manntallet i Bergen, men er nå flyttet til Sverige.