Stångådalsbanan

Antal tåg som skulle körts: 518.
Inställda tåg 42.
Orsaker: Fordonsproblem, olycka, spårfel.

Tjustbanan

Antal tåg som skulle körts: 472.
Inställda tåg: 167.
Orsaker: Fordonsproblem, olycka, spårfel, dåligt väder.

Fordon:

Y2 1379 har inte varit i trafik under månaden och endast tre dagar under februari.
Y2 1383 har endast varit i trafik enstaka dagar under månaden.
Y31 1401 är uthyrd till Krösatågen från den 12 december 2020.