Fortfarande återstår en del spårarbeten samt asfaltering och belysning är fortfarande inte uppsatt.
Men det är seriöst satsat och väl tilltagna ytor.