Det här är tänkt för dig som läser Postvagnens tisdagsbilder i realtid och vill kunna vara med och svara på bildfrågorna. (Texten uppdaterad 25 mars 2021. Ny text är understruken.)

Tidtabellen för mina (eller mina vikariers) bildfrågor: Första tisdagsbilden kl 20.00 (för det mesta en halvgammal bild, dvs tagen på 1900-talet). Därefter ytterligare två bilder, i den takt som rätt svar på förra bilden har blivit bekräftat och kommenterat av mig. Dessa tre bilder är tagna i Sverige. Kl 20.40 är det dags för kvällens fjärde och sista bild, som då är tagen utomlands någonstans.

När du läser:
I Postvagnen finns en spärr som gör att du inte kan lägga ut ett nytt inlägg tidigare än 30 sekunder efter att du lade ut ditt förra inlägg. Det gäller förstås också för mig. Därför kan jag inte omedelbart servera en ny bildfråga när jag just har lagt ut ett inlägg som bekräftar och rundar av svaren på min förra bildfråga. Det betyder att du nog hinner läsa mitt inlägg utan att behöva leta efter en ny fråga omedelbart.

När du svarar:
Om du skriver ett förslag på var bilden är tagen, svara då utan citat! Använd alltså inte knappen ”Svara med citat”, en knapp som jag annars tycker är önskvärd i de flesta situationer i nya Postvagnen. Om du svarar med citat kommer min frågebild med i ditt svar, och många läsare tycker det är obekvämt att helt i onödan få med samma bild igen.

Om du ser att en bild är tagen i din hemkommun, vänta då med att sända in ett svar tills det har gått minst 30 sekunder sedan bilden visades. Då släpper du fram andra som inte har samma lokalkännedom.

Om du är bosatt utanför Sverige och ser att en bild är tagen i ditt land, vänta då i två minuter med att sända in ett svar.

Det händer att en bild innehåller flera delfrågor. För att få poäng behöver man inte svara på alla delfrågorna.

Om du har publicerat ett svar och vill ändra dig, så gör det i form av en kommentar till ditt första svar. Gå inte in och ändra i ditt första svar!

Avslöja inte rätt svar i rubriken! Även om rätt svar redan har lämnats, och du vill haka på med en fråga om t ex stationshuset, och får lust att modifiera rubriken, måste jag be dig att låta bli att nämna stationens namn (eller något annat som avslöjar) i din rubrik. Orsaken är förstås att många postvagnsresenärer tar del av tisdagsbilderna långt efter att rätt svar har kommit, och ändå vill försöka knäcka gåtan på egen hand. Det nöjet ska vi inte ta ifrån dem.

Om poängberäkning:

Ingen kan få mer än en poäng under en och samma kväll. Om du har tilldelats poäng bör du avstå från att gissa på de följande bildfrågorna samma kväll, och i stället släppa fram andra.

Har jag frågat efter stationens namn så räcker det inte att svara Jönköping ifall det handlar om Jönköpings hamn. Men jag gör ett undantag för svenska ”centralstationer”. Handlar det om Jönköping C så godkänner jag Jönköping, och svarar du Sala C fastän stationen bara heter Sala så godkänner jag det.

Ofta är frågan i stället allmänt hållen, ”Var?”. I så fall kan det bli poäng till var och en som kommer med en ny insnävning av svaret (t ex Schweiz – Rhätische Bahn – Davos).

När rätt svar har lämnats på en fråga eller delfråga ger jag också ”hack-i-häl-poäng” till dem som kommer med rätt svar inom högst tio sekunder.

Om jag av misstag har gett dig en poäng som inte borde ha fått, så behåller du poängen, förutsatt att jag bedömer att du är oskyldig till misstaget.