Hur blev det med slipers av återvunnen plast?
(frågan ställdes i annan tråd av Waxholm-Rindö järnväg, men den tappades bort där).