Sidan 1 av 2 12 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 24

Ämne: Försenad persontrafik på Markarydsbanan

 1. #1
  Passagerare
  Medlem
  mar 2018
  Inlägg
  545

  Försenad persontrafik på Markarydsbanan

  https://www.hallandsposten.se/nyhete...027-1.42004829 Låst artikel.

  Trafikverket vill göra en järnvägsplan. Det försenar persontrafiken från 2023 till 2027. Stor irritation. Besked fem i tolv. Nya grejer hela tiden. En järnvägsplan kan ta flera år om den överklagas. Länsstyrelsen har yttrat sig tidigare och sagt att det inte behövs en sådan plan, men Trafikverket tvekar. Projektet är beräknat till under 100 milj kr. Kommer det över det, måste det ställas mot andra projekt i Sverige och då kan de vara viktigare än ett mötesspår i Knäred. Det går redan Pågatåg till Markaryd, som kan fortsätta till Halmstad med varannantimmestrafik, men Laholm sätter sig emot. Laholm kräver timmestrafik. Germundsson i Markaryd är frustrerad. Det är han som fått igång Pågatågstrafiken till Markaryd. Halland och Laholm är bromsklossar enligt honom.

  PS Min personliga reflektion. Det verkar som Trafikverkets tjänstemän ägnar sig åt att göra det så svårt som möjligt att lösa önskemål om spårbunden trafik genom sofistikerade detaljerade planer som måste genomgå en mängd byråkratiska processer. Är det för att inte behöva ta ansvar för snabbare egna flexibla beslut och därigenom bli utsatta för kritik? DS

  Senast redigerat av steisi den 2021-02-25 klockan 11:28:44.

 2. #2
  1. Klass
  Medlem
  feb 2018
  Inlägg
  10 119

  Sv: Försenad persontrafik på Markarydsbanan

  Citat Ursprungligen postat av steisi Visa inlägg
  https://www.hallandsposten.se/nyhete...027-1.42004829 Låst artikel.

  Trafikverket vill göra en järnvägsplan. Det försenar persontrafiken från 2023 till 2027. Stor irritation. Besked fem i tolv. Nya grejer hela tiden. En järnvägsplan kan ta flera år om den överklagas. Länsstyrelsen har yttrat sig tidigare och sagt att det inte behövs en sådan plan, men Trafikverket tvekar. Projektet är beräknat till under 100 milj kr. Kommer det över det, måste det ställas mot andra projekt i Sverige och då kan de vara viktigare än ett mötesspår i Knäred. Det går redan Pågatåg till Markaryd, som kan fortsätta till Halmstad med varannantimmestrafik, men Laholm sätter sig emot. Laholm kräver timmestrafik. Germundsson i Markaryd är frustrerad. Det är han som fått igång Pågatågstrafiken till Markaryd. Halland och Laholm är bromsklossar enligt honom.
  Märklig inställning från Laholms sida, får de inte tåg varje timme vill de inte ha några tåg alls. Verkar som ren obstruktion.


 3. #3
  Passagerare
  Medlem
  mar 2018
  Inlägg
  545

  Sv: Försenad persontrafik på Markarydsbanan

  Vid lite närmre eftertanke blir jag lite irriterad på Trafikverket. Någonstans i verkets styrdokument måste det väl ändå stå att det skall främja järnvägstrafik och inte sabotera och fördröja den. Nog är det väl så, att i både Knäred och Veinge har det varit stationer och därmed mötesspår. Det är förmodligen det som länsstyrelsen utgår ifrån. Därmed är behovet av järnvägsplan ett konstruerat byråkratiskt behov, som strider mot Trafikverkets yttersta mål, att främja järnvägstrafik. Det borde vara förbjudet för Trafikverket att ta bort järnvägsspår överhuvudtaget, så att man där inte tar det för intäkt att göra nya järnvägsplaner, om inte lokala och regionala myndigheter och politiska organisationer har gett ett särskilt godkännande. Det skall man naturligtvis inte ge om man inte hundra procent är säker på att det någonsin blir några mötesspår, stationer eller järnvägstrafik överhuvudtaget. Jag tänker på t ex Lysekilsbanan och kanske Staffanstorpsbanan (om spåren finns kvar). Rör inte spåren för då är det lättare att få igång järnvägstrafik igen.


 4. #4
  Moderator / Sekr SJK Mattias Janssons avatar
  Medlem
  sep 2017
  Inlägg
  1 176

  Sv: Försenad persontrafik på Markarydsbanan

  Citat Ursprungligen postat av steisi Visa inlägg
  Vid lite närmre eftertanke blir jag lite irriterad på Trafikverket. Någonstans i verkets styrdokument måste det väl ändå stå att det skall främja järnvägstrafik och inte sabotera och fördröja den. Nog är det väl så, att i både Knäred och Veinge har det varit stationer och därmed mötesspår. Det är förmodligen det som länsstyrelsen utgår ifrån. Därmed är behovet av järnvägsplan ett konstruerat byråkratiskt behov, som strider mot Trafikverkets yttersta mål, att främja järnvägstrafik. Det borde vara förbjudet för Trafikverket att ta bort järnvägsspår överhuvudtaget, så att man där inte tar det för intäkt att göra nya järnvägsplaner, om inte lokala och regionala myndigheter och politiska organisationer har gett ett särskilt godkännande.
  Knäreds station verkar dock ha försvunnit till och med innan Banverket bildades, så TrV är nog fel person att klandra för avsaknaden av mötesspår där, verkar ha varit 1985 som Knäred utgick. (Spår kan ju ha legat längre än så iofs.)

  Senast redigerat av Mattias Jansson den 2021-02-25 klockan 19:21:04.

 5. #5
  Passagerare
  Medlem
  mar 2018
  Inlägg
  545

  Sv: Försenad persontrafik på Markarydsbanan

  Citat Ursprungligen postat av Mattias Jansson Visa inlägg
  Knäreds station verkar dock ha försvunnit till och med innan Banverket bildades, så TrV är nog fel person att klandra för avsaknaden av mötesspår där, verkar ha varit 1985 som Knäred utgick. (Spår kan ju ha legat längre än så iofs.)
  Jag menar att man inte ska behöva en järnvägsplan för mötesspår där det funnits mötesspår tidigare även om det är länge sedan.

  PS Kommunen får kanske göra ändringar i sin detaljplan DS

  Senast redigerat av steisi den 2021-02-25 klockan 19:39:42.

 6. #6
  Passagerare
  Medlem
  mar 2018
  Inlägg
  545

  Sv: Försenad persontrafik på Markarydsbanan

  Citat Ursprungligen postat av steisi Visa inlägg
  Jag menar att man inte ska behöva en järnvägsplan för mötesspår där det funnits mötesspår tidigare även om det är länge sedan.

  PS Kommunen får kanske göra ändringar i sin detaljplan DS
  Hallandspostens ledare idag manar till Säg nej till Trafikverkets stora tågsvek mot Halland Ledaren fullt läsbar för mig utan prenumeration.

  https://www.hallandsposten.se/%C3%A5...and-1.42055808

  PS Och här har vi en insändare i dagens Hallandsposten från en känd järnvägsprofil i samma fråga fullt läsbar. Laholm borde reagera kraftigt på försenad tågförbindelse

  https://www.hallandsposten.se/%C3%A5...lse-1.42061032 DS

  Senast redigerat av steisi den 2021-02-26 klockan 10:45:11.

 7. #7
  1. Klass Hans Bromans avatar
  Medlem
  nov 2017
  Inlägg
  4 364

  Sv: Försenad persontrafik på Markarydsbanan

  Citat Ursprungligen postat av steisi Visa inlägg
  Jag menar att man inte ska behöva en järnvägsplan för mötesspår där det funnits mötesspår tidigare även om det är länge sedan.

  PS Kommunen får kanske göra ändringar i sin detaljplan DS
  Frågan är alltså vad lagen säger om när järnvägplan behövs. Jag letade fram vad det sedan 1 jan 2013 står i 1 kap 2 § Lagen (1995:1649) om byggande av järnväg:

  "Med byggande av järnväg avses att anlägga en ny järnväg och att bygga om en järnväg.
  En åtgärd på en befintlig järnväg ska inte anses vara byggande av järnväg
  om åtgärden medför endast marginell ytterligare påverkan på omgivningen,
  och berörda fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt skriftligen medgett att mark eller annat utrymme får tas i anspråk."


  Med andra ord: I vissa fall krävs och i andra fall krävs inte järnvägsplan om man vill anlägga ett nytt mötesspår. För att man ska slippa järnvägsplan får åtgärden bara ha marginell inverkan på omgivningen, och dessutom ska behövlig mark kunna anskaffas utan tvångsåtgärder. Om åtgärden innebär en återgång till en tidigare situation eller ej har ingen betydelse.

  Den här lagregeln föreslogs av regeringen i proposition 2011/12:118, tillsammans med en liknande ändring i väglagen. Jag kollade jag lagens förarbeten, som ju kan ge ledning för tolkningen. Så här står det i proppens avsnitt med specialmotivering:

  "I paragrafens första stycke anges vad som avses med begreppet byggande av järnväg. Definitionen begränsas jämfört med nuvarande lydelse till att omfatta dels att anlägga en ny järnväg, dels att bygga om en järnväg. Den tidigare definitionen innefattade även 'att lägga om spår i ny sträckning'. En omläggning kommer fortsättningsvis ofta att hänföras till begreppet att anlägga en ny järnväg. I andra fall, då omläggningen sker i direkt anslutning till befintlig sträckning, kan åtgärden i stället anses utgöra en ombyggnad. I begreppet ombyggnad ligger att det ska röra sig om åtgärder som syftar till att permanent förändra järnvägsanläggningen och dess standard. Ombyggnad för tillfälliga förändringar räknas således inte som byggande av järnväg. Detsamma gäller för rena drifts- och underhållsåtgärder, som syftar till att vidmakthålla eller återskapa anläggningens standard och funktion.

  I ett nytt andra stycke undantas små och okomplicerade åtgärder på en befintlig järnväg från begreppet byggande av järnväg. Det innebär att kraven på formell fysisk planering inte gäller för dessa åtgärder. Motsvarande gäller vid byggande av väg enligt 10 § fjärde stycket väglagen (1971:948). Utöver kravet på att det röra sig om åtgärder på befintlig järnväg uppställs två förutsättningar för att undantaget ska gälla.

  För det första får åtgärden inte medföra mer än marginell ytterligare påverkan på omgivningen. Utgångspunkten för bedömningen ska vara den omgivningspåverkan som den befintliga järnvägen redan ger upphov till. Bedömningen ska göras av den tillkommande påverkan som den aktuella åtgärden orsakar. Att åtgärden vidtas helt eller delvis utanför befintlig järnvägsmark utesluter inte att den ytterligare omgivningspåverkan kan anses marginell. Omständigheter som har betydelse vid bedömningen är således bl.a. omgivningens karaktär och känslighet, exempelvis om det finns bebyggelse eller känslig miljö i närheten. Om det är fråga om en större utvidgning av området får dock påverkan normalt anses mer än marginell oberoende av hur omgivningen ser ut.

  För det andra uppställs krav på att mark inte ska behöva tas i anspråk med tvång. Det betyder att berörda fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt skriftligen ska ha medgett att marken eller utrymmet får tas i anspråk. Att bestämmelsen även kan tillämpas i de fall markåtkomsten redan är ordnad genom att åtgärden ryms inom befintligt järnvägsområde alternativt att staten eller kommunen redan äger marken, har inte ansetts behöva regleras särskilt. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. - - -
  "

  På annat ställe i propositionen (avsnitt 7.5.1) står det:
  "Det minskade planeringskravet ska avse smärre åtgärder på befintliga anläggningar. Det är alltså inte fråga om att tillskapa några nya vägar eller banor, utan fråga om förändringar som behövs för vägens eller järnvägens bestånd, brukande eller drift. Det ska vara fråga om åtgärder som endast medför marginell, eller ingen, omgivningspåverkan. Som exempel på sådana åtgärder kan nämnas att göra smärre justeringar i längs- eller höjdled av en väg, anlägga en buss- eller rastficka eller en tryckbank, anlägga eller förlänga plattformar eller losstagning (skrotning) av berg för att utvidga tunnlar.

  Ytterligare en förutsättning för att den fysiska planeringsprocessen ska kunna undvaras är att någon ny mark antingen inte behöver tas i anspråk för den aktuella åtgärden eller att den mark som behövs går att anskaffa på frivillig väg. Det senare kräver en skriftlig överenskommelse. Vägrätt uppkommer i dessa fall genom att marken eller utrymmet tas i anspråk för åtgärden som avses i överenskommelsen."


  Min slutkommentar: Hade lagstiftaren velat generellt ställa mötesspårsbyggen utanför kravet på järnvägsplan så hade hen nog skrivit det uttryckligen. En annan sak är frågan om Trafikverket eventuellt är onödigt försiktiga i sådana här fall. Det kan jag inte bedöma.

  Senast redigerat av Hans Broman den 2021-02-26 klockan 13:25:15.

 8. #8
  1. Klass
  Medlem
  feb 2018
  Inlägg
  10 119

  Sv: Försenad persontrafik på Markarydsbanan

  Citat Ursprungligen postat av Hans Broman Visa inlägg
  Min slutkommentar: Hade lagstiftaren velat generellt ställa mötesspårsbyggen utanför kravet på järnvägsplan så hade hen nog skrivit det uttryckligen. En annan sak är frågan om Trafikverket eventuellt är onödigt försiktiga i sådana här fall. Det kan jag inte bedöma.
  Å andra sidan uppger ledarskribenten: "När Trafikverket på nytt har utrett frågan har man landat i slutsatsen att mötesspåret blir dyrare än beräknat och därmed måste göra en så kallad järnvägsplan."

  Jag hittar inget bland dina citat om att kostnaden skulle vara avgörande för om järnvägsplan (JP) krävs eller inte. Det är ju inte så att ingreppets storlek ökat sedan man bedömde att det var möjligt att klara sig utan JP.

  (vågar en gissning på att Trafikverket internt använder kostnad som ett utvärderingskriterium för om JP behövs eller inte, men interna kriterier är inte lag)


 9. #9
  Passagerare
  Medlem
  mar 2018
  Inlägg
  791

  Betraktelse över tillkomsten av "Lag om byggande av järnväg"

  Jag har inte följt med beträffande hur rubricerade lag har förändrats de sista ca 15 åren, men jag var med när lagen tillkom.  Något litet är beskrivet här, sett genom övertecknads glasögon.

  https://postvagnen.com/forum/index.php?id=663198


  PS
  Läs gärna resten av den långa tråden, det var en rolig diskussion!

  Senast redigerat av Bobo L den 2021-02-26 klockan 14:34:21.

 10. #10
  1. Klass
  Medlem
  mar 2018
  Inlägg
  474

  Sv: Betraktelse över tillkomsten av "Lag om byggande av järnväg"

  Tanke, finns det inte en station som haft mötesspår förut som kan återbyggas. Ofta var det så att de rev upp när stationer las ner och bara gjorde en genomfart.


 11. #11
  Passagerare
  Medlem
  mar 2018
  Inlägg
  545

  Sv: Betraktelse över tillkomsten av "Lag om byggande av järnväg"

  Citat Ursprungligen postat av Ingeville Visa inlägg
  Tanke, finns det inte en station som haft mötesspår förut som kan återbyggas. Ofta var det så att de rev upp när stationer las ner och bara gjorde en genomfart.
  Det är det jag säger. Utan att ha kollat fakta räknar jag med i mitt resonemang att både i Knäred och Veinge måste det ha varit två spår på stationerna, d v s mötesspår. Dessa har Trafikverket eller dess föregångare egenmäktigt plockat bort. Är det för mycket begärt att de återställer dem? Modifikationer måste kanske göras i förhållande till originalet, men måste det föranleda en järnvägsplan? Möjligen en ändring i kommunens detaljplan för att de t ex är längre än originalet.

  Jag är djupt imponerad av Hans Bromans detaljredogörelse, verkligen. Ingenting för mig, jag ser saker och ting mer översiktligt. Men det är nog inte bara jag som hävdar sunt förnuft. Länsstyrelsen i Halland verkar vara inne på samma linje, att en järnvägsplan inte behövs, förmodligen av ovanstående anledning.


 12. #12
  Passagerare
  Medlem
  nov 2017
  Inlägg
  2 426

  Sv: Försenad persontrafik på Markarydsbanan

  Citat Ursprungligen postat av steisi Visa inlägg
  Vid lite närmre eftertanke blir jag lite irriterad på Trafikverket. Någonstans i verkets styrdokument måste det väl ändå stå att det skall främja järnvägstrafik och inte sabotera och fördröja den. Nog är det väl så, att i både Knäred och Veinge har det varit stationer och därmed mötesspår. Det är förmodligen det som länsstyrelsen utgår ifrån. Därmed är behovet av järnvägsplan ett konstruerat byråkratiskt behov, som strider mot Trafikverkets yttersta mål, att främja järnvägstrafik. Det borde vara förbjudet för Trafikverket att ta bort järnvägsspår överhuvudtaget, så att man där inte tar det för intäkt att göra nya järnvägsplaner, om inte lokala och regionala myndigheter och politiska organisationer har gett ett särskilt godkännande. Det skall man naturligtvis inte ge om man inte hundra procent är säker på att det någonsin blir några mötesspår, stationer eller järnvägstrafik överhuvudtaget. Jag tänker på t ex Lysekilsbanan och kanske Staffanstorpsbanan (om spåren finns kvar). Rör inte spåren för då är det lättare att få igång järnvägstrafik igen.
  Trafikverket verkar ju generellt sett inte gilla järnvägar med lite trafik.
  Med de höga krav de egentligen har så blir det för dyrt med så många kilometer järnväg, så de vill hellre satsa på stambanor, gärna bygga nya, och andra banor med mycket trafik.


 13. #13
  Passagerare
  Medlem
  jun 2018
  Inlägg
  201

  Sv: Betraktelse över tillkomsten av "Lag om byggande av järnväg"

  Citat Ursprungligen postat av Ingeville Visa inlägg
  Tanke, finns det inte en station som haft mötesspår förut som kan återbyggas. Ofta var det så att de rev upp när stationer las ner och bara gjorde en genomfart.
  Länsstyrelsen anser inte att det behövs en järnvägsplan för att bygga ett modernt mötesspår på befintligt bangårdsområde i Knäred, d v s att det kan ske inom ramen av gällande villkor.
  I Knäred finns faktiskt ett äldre spår kvar där det moderna spåret ska byggas, och eftersom det handlar om ett mötesspår enbart för persontåg ryms det utan att området förlängs.
  Här syns det äldre spåret på flera bilder och även på satellitbilden tydligast i västra delen : https://banvakt.se/markaryd-veinge/knared/

  Trafikverket verkar att tillämpa en ny agenda, kan det bero på att man vill spara in på detta projekt för många år framåt ?


 14. #14
  1. Klass Hans Bromans avatar
  Medlem
  nov 2017
  Inlägg
  4 364

  Sv: Betraktelse över tillkomsten av "Lag om byggande av järnväg"

  Citat Ursprungligen postat av steisi Visa inlägg
  Det är det jag säger. Utan att ha kollat fakta räknar jag med i mitt resonemang att både i Knäred och Veinge måste det ha varit två spår på stationerna, d v s mötesspår. Dessa har Trafikverket eller dess föregångare egenmäktigt plockat bort. Är det för mycket begärt att de återställer dem? Modifikationer måste kanske göras i förhållande till originalet, men måste det föranleda en järnvägsplan? Möjligen en ändring i kommunens detaljplan för att de t ex är längre än originalet.

  Jag är djupt imponerad av Hans Bromans detaljredogörelse, verkligen. Ingenting för mig, jag ser saker och ting mer översiktligt. Men det är nog inte bara jag som hävdar sunt förnuft. Länsstyrelsen i Halland verkar vara inne på samma linje, att en järnvägsplan inte behövs, förmodligen av ovanstående anledning.
  Men jag skrev inte särskilt många ord själv. Det mesta i mitt inlägg var citat ur propositionen bakom 2013 års lagändring. Mitt syfte med det var att visa att lagstiftaren har pekat ut vilka omständigheter som kan göra att Trafikverket slipper göra en järnvägsplan och få den fastställd. Och till de omständigheterna hör inte att man bara vill återställa ett spår som har funnits förr. Enligt lagen hör det inte dit. Trafikverket har att följa lagen, och du kan bilda opinion för att ändra lagen.

  Däremot kan det i och för sig mycket väl vara som du antyder, att ett nybyggt mötesspår i Knäred skulle få marginell eller ingen inverkan på omgivningen. Länsstyrelsens ställningstagande tyder på att den myndigheten gör den bedömningen. Det som signaturen janc skriver i ett annat inlägg pekar också i den riktningen. Om de uppgifterna är riktiga så känns det inte bra om Trafikverket avvisar kraven på nytt mötesspår med motiveringen att en järnvägsplan är nödvändig i så fall.

  Senast redigerat av Hans Broman den 2021-02-26 klockan 21:22:00.

 15. #15
  Passagerare
  Medlem
  mar 2018
  Inlägg
  545

  Sv: Betraktelse över tillkomsten av "Lag om byggande av järnväg"

  Citat Ursprungligen postat av Hans Broman Visa inlägg
  Men jag skrev inte särskilt många ord själv. Det mesta i mitt inlägg var citat ur propositionen bakom 2013 års lagändring. Mitt syfte med det var att visa att lagstiftaren har pekat ut vilka omständigheter som kan göra att Trafikverket slipper göra en järnvägsplan och få den fastställd. Och till de omständigheterna hör inte att man bara vill återställa ett spår som har funnits förr. Enligt lagen hör det inte dit. Trafikverket har att följa lagen, och du kan bilda opinion för att ändra lagen.

  Däremot kan det i och för sig mycket väl vara som du antyder, att ett nybyggt mötesspår i Knäred skulle få marginell eller ingen inverkan på omgivningen. Länsstyrelsens ställningstagande tyder på att den myndigheten gör den bedömningen. Det som signaturen janc skriver i ett annat inlägg pekar också i den riktningen. Om de uppgifterna är riktiga så känns det inte bra om Trafikverket avvisar kraven på nytt mötesspår med motiveringen att en järnvägsplan är nödvändig i så fall.
  I dagens Hallandsposten går Bengt Germundsson (KD) Kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun i svaromål på ledaren i Hallandsposten igår, som jag länkat tidigare till. Här är den fullt läsbar.

  https://www.hallandsposten.se/%C3%A5...B6r-1.42108575

  Det svaromålet föranleder mig att ändra lite i uppfattningen tidigare om Trafikverket. Germundsson lägger en stor del av ansvaret för den befintliga situationen på politikerna i Region Halland och Laholms kommun, möjligtvis också på Halmstads kommun. Läs själv så förstår ni. Redan 2007 var Region Halland avvisande till det som nu är Pågatåg Nordost. Det har sedan gjorts utredningar som visat att det går att sätta igång direkt med varannantimmestrafik, som avvisats. Trafikverket gjorde en åtgärdsvalsstudie 2018 som visade samma sak, som inte godtogs. Et c. Det stora sveket står ointresserade Hallandspolitiker för – inte Trafikverket!


 16. #16
  1. Klass
  Medlem
  feb 2018
  Inlägg
  10 119

  Sv: Betraktelse över tillkomsten av "Lag om byggande av järnväg"

  Citat Ursprungligen postat av Göran Kannerby Visa inlägg
  Märklig inställning från Laholms sida, får de inte tåg varje timme vill de inte ha några tåg alls. Verkar som ren obstruktion.
  Citat Ursprungligen postat av steisi Visa inlägg
  I dagens Hallandsposten går Bengt Germundsson (KD) Kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun i svaromål på ledaren i Hallandsposten igår, som jag länkat tidigare till. Här är den fullt läsbar.

  https://www.hallandsposten.se/%C3%A5...B6r-1.42108575

  Det svaromålet föranleder mig att ändra lite i uppfattningen tidigare om Trafikverket. Germundsson lägger en stor del av ansvaret för den befintliga situationen på politikerna i Region Halland och Laholms kommun, möjligtvis också på Halmstads kommun. Läs själv så förstår ni. Redan 2007 var Region Halland avvisande till det som nu är Pågatåg Nordost. Det har sedan gjorts utredningar som visat att det går att sätta igång direkt med varannantimmestrafik, som avvisats. Trafikverket gjorde en åtgärdsvalsstudie 2018 som visade samma sak, som inte godtogs. Et c. Det stora sveket står ointresserade Hallandspolitiker för – inte Trafikverket!
  Ren obstruktion, som sagt!


 17. #17
  Passagerare
  Medlem
  jun 2018
  Inlägg
  201

  Sv: Försenad persontrafik på Markarydsbanan

  Citat Ursprungligen postat av Göran Kannerby Visa inlägg
  Märklig inställning från Laholms sida, får de inte tåg varje timme vill de inte ha några tåg alls. Verkar som ren obstruktion.
  Ja vad gäller turtätheten. Man kan rent allmänt ha i åtanke att det är Laholm som jagat regionpolitikerna i Halland med blåslampa för att slutligen få till en avsiktsförklaring om persontrafik på sträckan Halmstad- Markaryd ( - Hässleholm ). Nyligen är trafiken där uppgraderad från " medelviktig" till viktig hos regionen.
  Det är pendlartågstrafik man vill ha Laholm. Annan sorts trafik gynnar huvudsakligen resenärer från sydöst som vill till västkusten och Göteborg och hem igen, menar man nog.


 18. #18
  Passagerare
  Medlem
  mar 2018
  Inlägg
  44

  Sv: Försenad persontrafik på Markarydsbanan

  Det verkar ju som det finns några politiker som konsekvent har varit tveksamma till tågtrafik genom åren. Antingen är de fortfarande verksamma eller så lever andan kvar hos de nu verksamma.
  På 1980-talet var de tveksamma till regionaltåg på Västkustbanan, på 1990-talet tveksamma till Viskadalsbanan och nu tveksamma till Höglandsbanan (HNJ) och Markarydsbanan.

  Jag köper inte argumentet att en region bara kan ha ett starkt stråk och att alla medel måste gå till det stråket.


 19. #19
  Passagerare
  Medlem
  dec 2019
  Inlägg
  202

  Sv: Försenad persontrafik på Markarydsbanan

  Det som enligt min uppfattning driver Laholms kommun är just uppehållen i Knäred och Veinge, och att de skall ha uppehåll varje timma!
  Knäred har lite drygt 1000 invånare - vilket är lite för att ha tåguppehåll.
  Orten har ingen större pendling, och det finns inga orter runtomkring som kan förstärka resandeunderlaget genom bussanslutning (jfr Åsa på VKB).
  De pendlingsströmmar som finns riktar sig främst mot Laholm (kommunhuvudort, gymnasium mm), vilka ju inte kommer att betjänas av tåget! Återstår den lilla pendling som finns mot Halmstad, som idag betjänas av en (!) dubbeltur. Det är ju enkelt att räkna ut hur mycket resandet måste öka för att få ett vettigt antal resande per stopp!

  Veinge har ungefär lika många invånare som Knäred. Man har dock en större andel resande mot Halmstad, men busstrafiken är väl utbyggd och avståndet till Halmstad gör att restidsvinsterna blir begränsade.

  Min uppfattning är att varannantimmestrafik till att börja med vore en lämplig nivå. Den ger goda interregionala förbindelser, och kraftigt förbättrade resmöjligheter för Markaryd ( 4000 invånare). Vill man kan man bygga en plattform i Knäred, vilket inte fordrar någon järnvägsplan! Trafiken kunde redan varit igång!!!!!
  Men de tjuriga barnen i Laholm och Region Halland vägrar - får vi inte entimmestrafik, skall vi inte ha några tåg alls!

  SJ lade för några år sedan fram ett förslag att köra 2-3 tåg Göteborg-Markaryd-Kristianstad, med stopp bla i Åsa och lokalstationerna på Markarydsbanan, men behövde ekonomiskt stöd, vilket naturligtvis avvisades.


 20. #20
  Passagerare
  Medlem
  jun 2018
  Inlägg
  201

  Sv: Försenad persontrafik på Markarydsbanan

  Citat Ursprungligen postat av Beobachter Visa inlägg
  Det som enligt min uppfattning driver Laholms kommun är just uppehållen i Knäred och Veinge, och att de skall ha uppehåll varje timma!
  Knäred har lite drygt 1000 invånare - vilket är lite för att ha tåguppehåll.
  Orten har ingen större pendling, och det finns inga orter runtomkring som kan förstärka resandeunderlaget genom bussanslutning (jfr Åsa på VKB).
  De pendlingsströmmar som finns riktar sig främst mot Laholm (kommunhuvudort, gymnasium mm), vilka ju inte kommer att betjänas av tåget! Återstår den lilla pendling som finns mot Halmstad, som idag betjänas av en (!) dubbeltur. Det är ju enkelt att räkna ut hur mycket resandet måste öka för att få ett vettigt antal resande per stopp!

  Veinge har ungefär lika många invånare som Knäred. Man har dock en större andel resande mot Halmstad, men busstrafiken är väl utbyggd och avståndet till Halmstad gör att restidsvinsterna blir begränsade.

  Min uppfattning är att varannantimmestrafik till att börja med vore en lämplig nivå. Den ger goda interregionala förbindelser, och kraftigt förbättrade resmöjligheter för Markaryd ( 4000 invånare). Vill man kan man bygga en plattform i Knäred, vilket inte fordrar någon järnvägsplan! Trafiken kunde redan varit igång!!!!!
  Men de tjuriga barnen i Laholm och Region Halland vägrar - får vi inte entimmestrafik, skall vi inte ha några tåg alls!

  SJ lade för några år sedan fram ett förslag att köra 2-3 tåg Göteborg-Markaryd-Kristianstad, med stopp bla i Åsa och lokalstationerna på Markarydsbanan, men behövde ekonomiskt stöd, vilket naturligtvis avvisades.
  Nu har det det ledande rådet i Laholm ändrat sig. Han kan tänka sig varannantimmestrafik så fort det går mellan Markaryd och Halmstad om det byggs perrong och blir stopp i Veinge. Alltså innan det blir dubbelspår i Knäred tidigast 2027.


Behörigheter för att posta

 • Du får inte posta nya ämnen
 • Du får inte posta svar
 • Du får inte posta bifogade filer
 • Du får inte redigera dina inlägg
 •