Provar mest att lägga in en bild.
Nya Vectron nr 287 på Norra Bantorget spår E7.