Som framgår både på sjk.se startsida, sidan Förlag - Övriga produkter och här i Postvagnen (Simulatorer och spel) har nu en nyutgåva av Hallsbergsfjärren lanserats och finns klar att köpa. Det är en utveckling av 2005 års spel till dagens förhållanden - spår och trafik som gällde 2020. Exempelvis mer dubbelspår Mjölby - Hallsberg, Bergslagsbanan Kil-Ställdalen inlagda. Och betydligt fler tåg, vilket återspeglar den glädjande ökningen av tågtrafiken under perioden. En nyhet är att tågoperatörernas namn är inlagda i all tåginformation och i den utvidgade manualen finns beskrivningar och bilder från banorna och tågen som opererar i Hallsbergs trafikledningsområde. Både allmänbildande för alla tågintresserade och ett roligt sätt att få ökad insikt i tågledningens mysterier och utmaningar.
Och ett stort tack till alla som hjälpt till med testning och värdefulla synpunkter!